عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین وظایف پزشکی قانونی، ارائه نظرات کارشناسی به مراجع قضایی در جهت کشف علمی جرایم، خصوصاً جرم قتل می باشد. با توجه به تخصصی بودن رشته پزشکی قانونی، انتظارمی رود کشف جرم قتل نیز، وجه علمی داشته باشد. در همین زمینه؛ هدف ما در این پایان نامه، پرداختن به «کشف علمی قتل توسط پزشکی قانونی، در حوزه های قضایی گلستان و مازندران» می باشد. در این مطالعه، ابتدا روش های علمی کشف جرم قتل را، در منابع معتبر پزشکی قانونی، از لحاظ تئوری احراز کرده و سپس با روند پژوهشی، از بین پروند ...

در پزشکی قانونی، اندازه گیری مواد دارویی یا سمی در مایع زجاجیه، ، به ویژه زمانی که نمونه گیری از خون یا ادرار، به دلیل عدم وجود یا فاسد بودن ، امکان پذیر نباشد ، بسیار با اهمیت است. با این وجود مطالعات محدودی در این زمینه ، به منظور یافتن ارتباط بین سطوح دارویی در این نمونه ها انجام شده است. روش بررسی در این مطالعه توصیفی مقطعی نمونه های ادرار و مایع زجاجیه مربوط به 60 جسد ارجاعی به این مرکز، با روش گازکروماتوگرافی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تعیین غلظت مورفی ...

پزشکی قانونی از دیرباز در بررسی های حقوقی و همچنین حقوق جزا نقش داشته ولی با توجه به تنوع جرم و شیوه های که افراد مجرم برای ارتکاب جرم استفاده می کنند، ابداع روشها و تکنولوژی جدید، هراز چند گاهی این روشها تغییر می کند. دو شاخه پزشکی قانونی و حقوق جزا با توجه به اهداف و رسالتهایشان می توانند در احقاق حق و اجرای عدالت و پیشگیری از ارتکاب جرم موثر باشند و این نیازمند شناخت هر دو طرف از ظرفیتهای یکدیگر، اندیشه و توان تخصصی هررشته است. از قرن نوزدهم به بعدبا پیشرفت علوم مختلف، هم ...

سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه، با بهرهگیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فنآوریهای نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه مینماید. فعالیت سازمان پزشکی قانونی کشور، کارشناسی در مورد مسائل مربوط به علم پزشکی در جهت اجرای سریعتر و صحیح تر قوانین و مقررات و به طبع بسط عدالت در جامعه و توسعهی سلام ...

امروزه سازمانها به این نتیجه رسیده اند که باید به آنچه می دانند ( سرمایه فکری ) بیش از آنچه دارند ( سرمایه مادی ) اهمیت دهند. در عصر ارتباطات و فناوری، دانش به عنوان منبع حیاتی سازمانها در عرصه رقابت و عاملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب می گردد. در این میدان پر رقابت، سازمانهایی می توانند موفق عمل کنند که از تمامی ظرفیت انسانی خود بهره گیرند و با مدیریت صحیح و کارامد سرمایه های فکری و انسانی خود از طریق توانمند کردن منابع انسانی ، زمینه ارتقاء بهره وری و بهبود عمل ...

موضوع این پایان نامه بررسی انواع مجازات های مربوط به پزشکان محکوم به قصور وتخلف پزشکی می باشد. مقررات مختلف و پراکنده ی قانونی در حقوق ایران تجمیع این موارد و ارائه ی قواعد کلی را سخت کرده است،لیکن تلاش شده با بررسی همه ی موارد و مقررات مختلف به دستاوردهایی در این خصوص دست یابیم از جمله آنکه؛ شناخت وتفهیم حقوق قانونی بیمار وتفهیم تأثیرات رضایت وبرائت بیمارکه نقش مهمی در مواجهه با اعمال مخاطره آمیز پزشک دارد و یا اینکه قواعد عام حقوق جزا در این موضوعات رعایت می شود یا خیر، و ن ...

در بخش عمده‌ای از جنایت وارد بر منافع اعضاء دیه مشخصی از طرف شارع تعیین نگردیده است از جمله چشایی، نقصان صوت، انزال، بارداری و تولید مثل، خواب، لمس. منافع اعضا به مجموعه نیروهای غیر مادی اطلاق می‌شود که خداوند متعال در اعضاء انسان به‌طور معین یا غیر معین قرار داده است مانند بینایی در چشم، عقل در مغز یا قلب. در این پایان‌نامه تبیین منافع مذکور در منابع فقهی و قانون، ذکر احکام و دلائل آنها و همچنین ادله اثبات و مجازات‌های وارد بر آنها و نیز بررسی پزشکی آنها مورد اهتمام نگارنده ...

بیمارستان یکی از نهادهای مهم ارائه دهندۀ خدمات بهداشتی ودرمانی است كه پیشرفت‌ها و جهشهای شگرف علم پزشکی به‌ویژه در سال های اخیر، موجب شده است، اکثر جوامع توجه زیادی به برنامه ریزی و ادارۀ بیمارستان معطوف دارند. بنابراین درجهت ارائه خدمات گسترده تر، نهاد بیمارستان مورد پذیرش عموم قرار گرفت، البته همزمان با این اهداف خیرخواهانه قصور بعضی از مسئولین، صدمات جبران ناپذیری به عده‌ای از بیماران وارد نمود وهمین امر توجه همگان را به حفظ حقوق بیماران معطوف نمود. که در راستای حمایت از ا ...

هدف اصلی در ارزیابی طرح های حمل و نقل، رسیدن به یک راه حل بهینه و بازگشت مفید و موثر از منابع اقتصادی محدود می باشد. از بین روش های مختلف در ارزیابی یک طرح ایمن سازی جاده ای تحلیل سود-هزینه ، با در نظر گرفتن تمامی منافع و هزینه هایی که از یک پروژه یا اجرای آن، بدون توجه به این امر که کدام گروه خاص منافع یا هزینه ها را شامل می شوند، یا این که این گونه هزینه ها و سودها چگونه شکل می گیرند، ابزار اقتصادی بسیار مناسبی برای برای یافتن موثرترین طرح ایمن سازی می باشد. در این تحقیق سع ...