عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تورنیکه پنوماتیکی از دیرباز در اعمال جراحی ارتوپدی مورد استفاده قرار می گرفته است که به منظور تامین موضع جراحی عاری از خون و کاهش میزان خونریزی در حین عمل می باشد. استفاده از تورنیکه همراه با عوارض متابولیک و همودینامیک است که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند. عوارض متابولیک به علت ایجاد منطقه ایسکمیک و متابولیسم بی‌هوازی و در اندام می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات ‏‎PH‎‏ و گازهای خون قبل از بستن و پس از بازر کردن تورنیکه در بیماران کاندید اعمال جراحی ...

با توجه با اهمیت بیماریهای ناشی از کار و اقبال روزافزون جامعه و پزشکان به فعالیت در این زمینه بر آن شدیم تا میزان آشنایی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین ماه دوره تحصیلی خود با مباحث طب کار را مورد سنجش قرار دهیم. برخی از این پزشکان پس از فارغ التحصیلی بعنوان پزشک طب کار در مراکز صنعتی مشغول به کار می شوند. با طراحی و اجرای آزمونی میزان معلومات کارورزان را سنجیدیم. 50% از این افراد نمره حدنصاب قبولی را کسب نکرده و 30 درصد از افرادی که نمره حدنصاب را کسب کرده بودند ن ...

با توجه به اهمیت امر ازدواج و موفقیت در آن و نقشی که می‌تواند این موفقیت در سلامت افراد جامعه داشته باشد، تحقیقی در زمینه مقایسه نتایج حاصل از بررسی و تحلیل معیارهای گزینش همسر در دانشجویان پسر مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان صورت گرفته است . در مجموع دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ازدواج را نسبت به دانشجویان پزشکی ضروری‌تر و همچنین نقش همسر را در حل مشکلات زندگی بیشتر دانسته‌اند. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان راجع به صحت ...

مطالعه حاضر جهت ارزشیابی برنامه کارآموزی بهداشت گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دیگاه دانشجویان پزشکی - ورودی 70 وتعیین عوامل موثر بر نظر دانشجویان فوق درنتایج اطلاعات صورت گرفته است. مطالعه ا زنوع مطالعات ارزشیابی تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شده است. یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که برنامه کار آموزی بهداشت در بخش های زیر دارای نقاط ضعف و قوت می باشد . 1- قوت برنامه ( شاخص رضایت بال) عبارتند از : - نحو ...

امروزه پژوهش نقش مهمی را در ارتقا سطح دانش و تکنیک در علوم مختلف ایفا می کند. از دید یونسکو پایان نامه یکی از شمار آمارهای پژوهشی دانشگاههاست. پایان نامه پزشکی یک ابزار تحقیقاتی است . که در کنار پرورش قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را وا می دارد، تا در راستای حل معضل علمی، درمانی، بهداشتی جامعه گام بردارد. مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته (مشابه آلمان، انگلیس و آمریکا) حاکی از توجه خاص به مقوله پایان نامه و ابزارهای آن می باشد(12 تا 18) ولی مطالعات انجام یافته در ...
نمایه ها:
نگرش | 
دکتری | 
1378 | 

این تحقیق با عنوان بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی سطح شهر زاهدان از حقوق جزایی و مسئولیتهای مدنی خویش انجام شد . نوع تحقیق توصیفی و از نوع مقطعی بود و جامعه مورد مطالعه پزشکان عمومی سطح شهر زاهدان و نمونه ها بصورت تصادفی از میان این جمعیت انتخاب گردید. دراین تحقیق به بررسی توزیع فراوانی میزان آگاهی پزشکان عمومی از قوانین حقوقی مربوط به مسائل نوین پزشکی، توزیع فراوانی میزان آگاهی پزشکان عمومی از مصادیق تخلف انتظامی ، توزیع فراوانی میزان آگاهی پزشکان عمومی از شرایط عدم مسئولیت ...
نمایه ها:
آگاهی | 

آموزش پزشکی در دوران دانشگاه و اخذ صلاحیت قانونی، دیگر نمی تواند دیپلم شایستگی برای تمام عمر محسوب شود. نیاز به آموزش مداوم پزشکی به خوبی طرح ریزی شده و اینک مقبولیت همگانی یافته است. هدف از پژوهش حاضر به عنوان کاری در زمینه ارزیابی نتایج (Evaluation of Outcomes) بررسی کارآیی سری جدید دوره های بازآموزی پزشکان عمومی بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه خود ایفا مشتمل بر دو قسمت ثبت مشخصات دموگرافیک و ارزیابی یک نسخه تجویزی بوده است که در سه دوره متوالی کارگاه بهترین ت ...

دانشجویان هر جامعه دسترنج معنوی و انسانی آن جامعه بوده و سازندگان فردای کشور خویش هستند. نظر به اینکه دانشگاه برای فردفرد دانشجویان اهمیت و ارزش قایل بوده و پیوسته درصدد افزایش امکانات زیستی و آموزشی آنان است، تصمیم گرفته شد میزان افسردگی دانشجویان مورد سنجش قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه میزان افسردگی در دانشجویان پزشکی ورودی 73، 77 ، 79 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان می باشد. در این پژوهش 195 نفر از دانشجویان پزشکی سالهای 73،77 و79 دانشکد ...
نمایه ها:
شیوع | 

در این پژوهش رابطه بین مصرف قرص های ضد بارداری با بروز بیماری سنگ کیسه صفرای علامت دار در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس اهداف زیر مورد بررسی قرار گرفته است. در رابطه با هدف شماره1، تعیین ویژگیهای فردی در دو گروه مورد و شاهد در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه علوم طبیعی پزشکی تهران، جداول 1 و 2 تنظیم شده اند. تحلیلی بر نتایج پژوهشی در جدول شماره 1 نشان می دهد که میانگین سنی زنان گروه مورد 6/54 سال و در گروه شاهد 8/54 سال می باشد و بین دو گروه از نظر ...