عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مبحث جرایم پزشکی و مجازاتهای آن در ساحت فقه و حقوق از مباحث بسیار مهمی است که ندیدم به صورت منسجم و منظم در حد یک پایان نامه و یا رساله مورد بررسی و کاوش قرار گرفته باشد.در این پایان نامه، این موضوع، در حد توان و مجال مورد کندوکاو قرار گرفته است. نویسنده با طرح مهمترین مصادیق جرایم پزشکی چون قتل و جرح، سقط جنین، رشوه، رفتارهای خلاف اخلاق و شئون پزشکی از نگاه فقه و حقوق، مجازات آنها را نیز از منظر فقه و حقوق بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه نائل آمده است که جرایم پیشگفته ...

عصر صفویه یکی از ادوار تاریخی مهمی است ، که این حکومت توانست ، با تلفیق عناصر ملی –مذهبی وکسب وحدت درصحنه جهانی به عنوان قدرتی برتر شناخته شود وهمچنین به لحاظ ثبات سیاسی ایجاد شده پس از چند دوره اشوب وناامنی درکشور ایران ورسمی شدن مذهب تشیع،شرایط ویژه ای را دارا بود .امنیتی که توام بااین ارامش ایجاد گردید ،زمینه ساز شکوفایی بسیاری از علوم ، ازجمله علوم تجربی شد ،طب صفویه دنباله رو طب اسلامی بود وبر پایه ارکان اربعه ادامه یافت.یکی از نیاز های اولیه مردم ،رسیدگی به وضع بهدا ...
نمایه ها:
پزشکی | 
جراحی | 

در این مجموعه سعی بر آن است تا ، به چگونگی علم پزشکی در عهد صفویه پاسخ داده شود ونقش افکار علایق وتعصبات شاهان صفویه در رشد یا انحطاط پزشکی بیان گردد . طب صفویه دنباله رو طب اسلامی بوده ،وبر پایه ارکان اربعه ادامه یافته است . در دوره صفویه پزشکان نامداری چون بهاءالدوله نور بخشی و عماد الدین شیرازی زیسته اند که دارای ابتکارات ونو آوری بوده ونسبت به بیماری های تازه بوجود آمده در عصر خود مانند سفلیس و اعتیاد دست به تحقیق وتفحص زده اند . رسالات افیونه و آتشک از مهمترین رسالات تخص ...

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب بیمارستان‌های مشهد به عنوان مقصد گردشگری پزشکی می‌باشد. که جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه بیماران خارجی سه بیمارستان بنت الهدی، رضوی و امام رضای شهر مشهد در خردادماه 1393می‌باشند که مجموع بیماران این بیمارستان‌ها شامل 120 نفر می‌باشند. نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان 92 نفر تعیین شد. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام شده روایی پرسشنامه توسط صاحب‌ نظران مدیریت و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضر ...

برای طراحی و ساخت یک پیام تبلیغاتی روش ها و راهبرد های متفاوتی مطرح شده است. این تحقیق با هدف شناخت ساختار آگهی ها و شیوه های تبلیغات پزشکی جراحی زیبایی و ترمیم بینی در رسانه های چاپی و الکترونیکی انجام شده است.یکی از موضوعات رایج در تبلیغات نشریات، آگهی خدمات پزشکی بخصوص تبلیغات پزشکان جراحی زیبایی وترمیم بینی است که برای مخاطب با هدف کسب زیبایی و سلامت طراحی می شود. پزشک هم می تواند از تبلیغات در رسانه برای معرفی خود و جذب مشتری یا بیمار استفاده کند گاهی نوع، محتوا و شیوه خ ...

هدف این تحقیق بررسی ساختار جملات موصولی در متون پزشکی انگلیسی و ترجمه آنها به زبان فارسی می باشد. از این رو مهمترین اهداف تحقیق عبارتند از: 1) بررسی روش های مورد استفاده در ترجمه جملات موصولی در متون پزشکی و 2) بررسی انواع ساختارهای موصولی و مشکلات ترجمه این ساختارها می باشد. بدین منظور سه کتاب پزشکی به زبان انگلیسی به همراه ترجمه انها به زبان فارسی انتخاب گردید. جهت جمع اوری داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق جملات انگلیسی شامل جمله واره های موصولی و معادل فارسی انها به طو ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ی بهزیستی روانشناختی و اضطراب دانشجویان بومی و غیر بومی رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 1390-1391 مي‌باشد. این تحقیق از نوع پس رویدادی(علی مقایسه ای) است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 205 نفر تعیین شد. ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 84 سئوالی ریف و پرسشنامه اضطر ...

حرفه‌اي‌گري در رشته پزشكي به خاطر وظيفه خطيري كه حرفه پزشكي در سطح جامعه به عهده دارد از اهميت خاصي برخوردار است. دانشگاههاي علوم پزشكي در انجام وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي پزشكي مورد نياز جامعه است بايد علاوه بر دانش و مهارتي كه براي پرداختن به اين حرفه ضروري است، به توسعه و تقويت ارزشها، نگرشها، هنجارهاي اخلاقي، مهارتهاي اجتماعي و بقيه ويژگيهايي كه شكل دهنده رفتارهاي انساني يك پزشك يا همان حرفه‌اي‌گري است نيز توجه لازم را مبذول دارند. از طرف ديگر صاحب نظران آموزش پزشكي مع ...

بشر از روز نخست آفرینش توجه ویژه ای به مسئله ی بیماری و تندرستی داشته است و همیشه یکی از دغدغه های آدمی، حفظ سلامتی و تندرستی بوده است، لذا آشنایی افراد با علم پزشکی و داشتن اطلاعاتی هر چند محدود برای هر فرد ضروری می نماید. آثار به جامانده از سنگ نبشته ها ، لوحه های سنگی، نقاشی ها و ... همه نشان از سابقه و اهمیت پزشکی در بین ملل مختلف دارد. نقش علم طب تا بدان جاست که مورد استفاده ی رشته ها و حوزه های مختلف علمی قرار گرفته است و در پیشبرد علومی چون ادبیات موثر واقع شده ا ...