عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخلاق پزشکی تابعی از اخلاق کلی جامعه است و در جامعه ای که مبانی اخلاقی در همه ابعاد به فعلیت نرسند نمی توان انتظار تحقق صد درصد آن را داشت رعایت اخلاق پزشکی حافظ و ارتقاء دهنده منزلت گروه پزشکی تقویت کننده نظام پزشکی تقویت کننده نظام بهداشتی و تامین کننده منافع بیماران، خانواده های آنها عموم افراد جامعه بوده بر توان اقتصادی سازمانها بیمه گر در حیطه درمان تاثیر قابل توجهی دارد. با این حال همچون بسیاری از مسائل اجتماعی برقراری اخلاق پزشکی به عوامل مختلفی بستگی دارد. آموزش اخلاق ...

این تحقیق تحت عنوان (بررسی نگرش پرستاران شهرستان زاهدان از اجرای طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس در سال 1378) انجام شد جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهرستان زاهدان بوده است که تعداد آنها به 165 عدد می‌رسد. نوع تحقیق انجام شده مقطعی (Crass-sectional) بوده است . به منظور دستیابی به نظرات پرستاران پرسشنامه‌ای تهیه و پس از تکمیل پاسخهای داده شده و جمع‌آوری شده پرسشنامه از دو بخش شامل مشخصات فردی و سوالات اصلی مربوط به طرح انطباق تشکیل می‌شود. ارتباط بین ...

این تحقیق با عنوان بررسی نگرش دانشجویان پزشکی به آینده شغلی و تخصصی خویش و مقایسه آن بین دانشجویان دو سال اول و دو سال آخر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بهار 1381 انجام شد. ...

مطالعه توصیفی در بین 250 نفر از کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران که دوره کارورزی کودکان را گذرانده‌اند، نشان داد که از پنج مورد ارزیابی انجام شده شامل: اشکال مختلف دارویی، عوارض جانبی داروها، اندیکاسیون، کنترااندیکاسیون، دوز و نحوه مصرف دارو، تنها در خصوص یک مورد که اشکال مختلف دارویی بود از حد نصاب مورد انتظار بیشتر بوده و سایر موارد ذکر شده پایین تر از حد نصاب مورد نظر بوده است (حد نصاب مورد در این تحقیق پاسخ صحیح به 47% -31% از سوالات مطرح شده می‌باشد.) در این مطالعه سعی ...

نیاز روزانه پزشکان به اطلاعات معتبر درباره بیماریها، زمان محدود برای دستیابی به این اطلاعات، ناتوانی منابع سنتی (همانند کتابها و مجلات) برای مرتفع ساختن این نیاز، جدایی میان مهارتهای تشخیصی و قضاوت بالینی پزشکان که با تجربه افزایش یافته و دانسته های به روز آنها که در طول زمان کاهش می یابد از یک سو و تحولات عظیم صورت گرفته در فن آوری اطلاع رسانی که امکان دسترسی آسان به بسیاری از پایگاه های اطلاعاتی را به منظور پاسخگویی به نیازهای علمی فراهم می آورد از سوی دیگر، باعث شده است که ...
نمایه ها:
پزشکی | 
مهارت | 
تشخیص | 
بیمار | 

ایمپلنت H.A چشمی در ابتدا بوسیله آرتورپری در 1985 بکار رفته برای استفاده عمومی در 1989 بوسیله FDA، توسعه یافت . ما در یک مطالعه مقطعی، عوارض ایجاد شده در بیمارانی را که بعد از تخلیه چشم در آنها کره‌هیدروکسی آپاتیت کار گذاشته شده بود، بررسی کردیم. این مطالعه بر روی بیماران از سال 1372 تا 1377 انجام شده است . از بین 30 مورد بیمار مورد مطالعه، 8 مورد (26 درصد) دچار عارضه شده بودند که 6 نفر آنها مرد و 2 نفر زن بوده‌اند. علت تخلیه چشم در 7 مورد تروما و در ا مورد تومور بوده است که ...