عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93837

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخلاق پزشکی تابعی از اخلاق کلی جامعه است و در جامعه ای که مبانی اخلاقی در همه ابعاد به فعلیت نرسند نمی توان انتظار تحقق صد درصد آن را داشت رعایت اخلاق پزشکی حافظ و ارتقاء دهنده منزلت گروه پزشکی تقویت کننده نظام پزشکی تقویت کننده نظام بهداشتی و تامین کننده منافع بیماران، خانواده های آنها عموم افراد جامعه بوده بر توان اقتصادی سازمانها بیمه گر در حیطه درمان تاثیر قابل توجهی دارد. با این حال همچون بسیاری از مسائل اجتماعی برقراری اخلاق پزشکی به عوامل مختلفی بستگی دارد. آموزش اخلاق ...

با توجه به اهمیت امر ازدواج و موفقیت در آن و نقشی که می‌تواند این موفقیت در سلامت افراد جامعه داشته باشد، تحقیقی در زمینه مقایسه نتایج حاصل از بررسی و تحلیل معیارهای گزینش همسر در دانشجویان پسر مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان صورت گرفته است . در مجموع دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ازدواج را نسبت به دانشجویان پزشکی ضروری‌تر و همچنین نقش همسر را در حل مشکلات زندگی بیشتر دانسته‌اند. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان راجع به صحت ...

استراتژیهای آموزشی جدیدی در دانشکده های پزشکی جهت افزایش کارایی دانشجویان مطرح شده است . بعضی از این استراتژیها بر رفع نیازهای جامعه تاکید دارند. به اینگونه برنامه ها آموزش پزشکی جامعه نگر گفته می شود. آموزش پزشکی جامعه نگر خصوصیت یک دانشکده پزشکی محسوب می گردد که اهداف و مقاصد و اصول اساسی آن بر اساس نیازهای جامعه ای که دانشکده در آن قرار دارد بنا نهاده شده است. برنامه های این شکل از آموزش کل نگر بوده و تنها بر دید درمانی نسبت به پدیده سلامتی تکیه ندارد. فعالیتهای آموزشی این ...

آموزش پزشکی و به ویژه آموزش طب ورزشی در ایالات متحده مدعی برخی جنبه‌ها و فرصتهای شغلی بسیار جالب است . تشخیص طب ورزشی در ایالات متحده آمریکا رشته‌ای به نسبت جدید محسوب می‌شود و شروع جدی آن به دهه هفتاد باز می‌گردد. تا پیش از پا گرفتن این رشته، بیشتر امور پزشکی مرتبط با ورزش ، توسط جراحان ارتوپد و پزشکان عمومی انجام می‌شد. با توجه به تقاضاهای روزافزون مجامع ورزشی ایالات متحده و به ویژه نیاز فزآینده به پزشکانی که بتوانند به کلیه نیازهای پزشکی ورزشکاران و نه فقط مشکلات مربوط به ...

پیشرفت علم پزشکی و بهبود روشهای تشخیص و درمانی تخصص ، نیاز به پردازش هر چه دقیق تر اطلاعات بهداشتی - درمانی را موجب گردیده است . بدین جهت مدیریت اطلاعات مربوط به مرگ ( ذخیره سازی ، بازیابی ، طبقه بندی و پردازش این اطلاعات ) ، از موارد حائز اهمیت برای مسئولین میباشد. آمارهای مرگ و میر همیشه برای یک سیستم مراقبت بهداشتی اطلاعات مهمی بوده اند. این آمارها نه تنها مقیاسی برای ارزیابی وضعیت بهداشتی جامعه هستند ، بلکه بکارگیری آنها در پیش بینی نیازهای بهداشتی جوامع ، برنامه ریزی خدم ...
نمایه ها:
تهران | 
1378 | 

در حال حاضر از افسردگی به عنوان شایع‌ترین بیماری روانی بزرگسالان یاد می‌شود. بر این اساس شاید میزان افسردگی دانشجویان پزشکی به عنوان شاخص اساسی سالامت روانی آنان به حساب آید. در پژوهشی که به عمل آمد، نشان داده شد که دانشجویان پزشکی در مقایسه با افراد جامعه از شیوع بیشتر افسردگی برخوردار می‌باشند که علل آن افزایش استرسها است که به دانشجویان پزشکی وارد می‌آید و میزان شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی 7 درصد 56 درصد تخمین زده شده است . همچنین معلوم شد که افسردگی در دانشجویان دورهء ...

32/43 بوده و اکثریت پرستاران در واحدهای مورد پژوهش دارای تحصیلات لیسانس بوده و طول مدت زمان بعد از فراغت از تحصیل آنها در اکثریت موارد کمتر از 8 سال بود و سنوات خدمت جامعهء مورد پژوهش در اکثریت موارد بین گروه 1-5 سال بود. یافته‌ها نشان دادند که در اکثریت موارد (94 درصد) نحوهء عملکرد پرستاران در رابطه با تکمیل پرونده‌های پزشکی بیماران بستری در سه بیمارستان منتخب ضعیف و غیرقابل قبول می‌باشد. از یکصد و هفتاد و سه امتیاز مربوط به تمامی اوراقی که توسط پرستار بایستی تکمیل گردد، میا ...

این پژوهش ، یک پژوهش توصیفی است که بمنظور بررسی مکانیسم‌های کنترل و نظارت بر موسسات پزشکی در استان خراسان صورت گرفته است . بدین منظور روش‌های کنترل و نظارت بر موسسات پزشکی (که در این پژوهش شامل مطب‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی . رادیولوژی‌ها می‌باشد) که از طریق کارشناسان واحدهای مربوطه در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان انجام می‌گیرد، مورد بررسی قرار گرفته است . گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ه ...

مقدمه و هدف: روش های تدریس نقش مهمی در آموزش دانشجویان پزشکی دارد و استفاده از روشهای نوین آموزشی که بر محوریت دانشجو بیشتر تأکید دارد. این مطالعه به منظور بررسی نگرش دانشجویان در زمینه روشهای مختلف آموزش نظری و بالینی در سطح دانشکده های پزشکی شهر تهران انجام شد. روش: در این مطالعه مقطعی، تعداد 285 دانشجوی پزشکی از دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شاهد و بقیه الله مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه ای شامل دو قسمت، اطلاعات دموگرافیک و نگرش نسبت به شیوه های سنتی و ...