عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پریودنتیت یک بیماری التهابی است که پلاک دندانی میکروبی ، ژنتیک و فاکتورهای محیطی در آن نقش دارند و این بیماری بافت های حمایت کننده دندان را تحت تاثیر قرار می دهد(1). پریودنتیت مزمن شایعترین فرم پریودنتیت می باشد . پریودنتیت مزمن همراه با پلاک و جرم می باشد و معمولا سرعت پیشرفت بیماری کند تا متوسط می باشد ولی دوره های تخریبی با سرعت بیشتر هم ممکن است دیده شود(2). میزان بروز و پیشرفت بیماری های پریودنتال به اثر متقابل پیچیده ی بین باکتری های مسبب بیماری پریودنتال و سیستم ایم ...
نمایه ها:
بزاق | 

چکیده مقدمه: بیماری پریودنتال، یک بیماری التهابی بافتهای حمایت کننده دندان است که توسط میکروارگانیسم های خاص ایجاد شده و منجربه تخریب پیشرونده پریودنتال لیگامنت، استخوان آلوئول، همراه با تشکیل پاکت یا تحلیل لثه و یا هر دو می شود. بیماری پریودنتال به طور معمول براساس پارامترهای کلینیکی تشخیص داده شده و ثبت می گردد. از سایر تکنیک های تشخیصی پیشرفته بیماری پریودنتال، ارزیابی پاسخ میزبان می باشد که شامل مطالعه مدیاتورهای اختصاصی و یا غیر اختصاصی مانند آلبومین، گلوبولین و آنریم ...

سابقه و هدف: کشیدن سیگار یکی از فاکتورهای موثر در اتیولوژی پریودنتایتیس می باشد که بر روی میزان بروز، شدت و گسترش این بیماری تاثیر می گذارد و این امکان وجود دارد که در نتیجه درمان های پریودنتال هم موثر باشد. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات شاخص های پریودنتال در افراد سیگاری قبل و بعد از درمان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 30 بیمار مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابل با میانگین سنی 33 سال و مبتلا به پریودنتیت متوسط انجام شده است. بیما ...

پریودنتیت با پیشرفت سریع ‏‎(RPP)‎‏، انواعی از بیماریهای پریودنتال را شامل می شود که طی آنها شاهد تحذیب شدید و بافتهای پریودنتال می باشیم. عوامل مختلفی در بروز این بیماری نقش دارند که از آن جمله، به نقص در کوتاکسی نرتروفیلها اشاره می شود که با توجه به این مسئله و همچنین با توجه باینکه مشخص شده که در این بیماران به نقص در مهاجرت نوتروفیل ها بداخل دهان نیز برخورد می شود لذا هدف از انجام این تحقیق را بر پایه تعیین نقص کوتاکسی در مبتلایان به پریودنتیت با پیشرفت سریع و تعیین اثر بز ...
نمایه ها:
بزاق | 

هدف: هدف از این مطالعه مقایسه ی بیان ژن های IL-1? و IL_12 در لثه ی افراد سالم و مبتلا به پریودنتیت سیگاری و غیر سیگاری بود. مواد و روش ها: 41 بیمار متشکل از 21 بیمار سالم (11غیر سیگاری و 10 سیگاری) و 20 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن (10 سیگاری و 10 غیر سیگاری) در این مطالعه شرکت کردند. از هر بیمار یک نمونه ی کوچک از پاپی لثه ی ناحیه ی مورد نظر تهیه گردید و مقادیر بیان این ژن ها در بافت با استفاده از روش Real time PCR مشخص گردید. سپس با استفاده از آزمون های شاپیرو-ویلک ، م ...

شایعترین بیماری که انساج پریودنتال را مبتلا می سازد آماس و التهاب در لثه و سایر نسوج پریودنشیم است. آماس می تواند شدت و وسعت متفاوتی را شامل شود. از ژنژیویت مارژینال ‏‎Marginal gingivitis)‎‏) تا پریودنتیت مخرب که باعث از دست دادن دندانها می شود بیماریهای پریودنتال انواع مختلفی دارند که از لحاظ سرعت پیشرفت و علائم کلینیکی با یکدیگر متفاوت می باشند. شایعترین نوع پریودنتیت پریودنتیت بالغین است. این بیماری در سنین سی تا سی و پنج سالگی بروز می کند. و از نظر علائم کلینیکی به این تر ...

حفره دهان بهمراه میکروارگانیسمهای درون آن یک سیستم اکولوژیک را تشکیل میدهندکه در آن تمامی فاکتورها مثل باکتریها با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته و تغییر یکی موجب اثر در دیگری میشود. از مهمترین فاکتورهای موثر در بیماریهای پریودنتال تشخیص پلاک و اثر آن بوده است. برخلاف تصور قدیمی بیماری پریودنتال نه تنها سرعت پیشرفت آهسته ندارد بلکه بر اساس ویژگیهای خاص هر بیماری سرعت پیشرفت های متفاوتی را بهمراه دارد. در این بیماری به میکروارگانیسمهای مهم در این بیماریها پرداخته شده است: سلامت پ ...

یکی از شایعترین بیماریهای ناحیه دهان بیماریهای پریودنتال می باشد با توجه به عدم موفقیت کامل روشهای مکانیکی درکنترل پلاک میکروبی که عامل اصلی در ایجاد بیماریهای پریودنتال می باشد و عوارض سوء دهانشویه های سنتتیک و شیمیایی و همچنین مزایای متعدد فرآورده های گیاهی داروئی بر آن شدیم که تعدادی از گیاهان مطرح در طب سنتی را انتخاب و مطابق روشهای علمی از عصاره آنها برای تهیه دهانشویه گیاهی استفاده کرده و سپس اثرات ضد میکروبی و بالینی این دهانشویه گیاهی را در بیماران مبتلا به ژنژیویت و ...

پایان نامه حاضر با هدف مروری بر مقالات متعدد از مجلات و ‏‎Textbook‎‏های موجود از سال 1983-1996 می‌باشد که در مورد تعریف، تشخیص، اتیولوژی، پاتوژنز و درمان پریودنتیت پری‌پوبرتال بحث کرده‌اند. با توجه به کمبود شیوع (prevutunce)این بیماری اتیولوژی آن هنوز کاملاٌ مشخص نبوده ولی عوامل میکروبی7 اختلالات سمنت و نقایص گلبولهای سفید را در آن موثر می‌دانند. این بیماری با انواع متعدد بیماریهای سیستمیک چون سندرم پاپیلون‌لفور (papillon-lefevre sy) و... در ارتباط بوده و تشخیص این بیماریهای ...