عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

علت میکروبی ژنژیویت و مشکلات تمیز کردن مکانیکی دندانها، سبب استفاده از کنترل شیمیایی پلاک، جهت مهار پیشرفت پلاک، مهار تجمع میکروبی اولیه، حذف پلاک‌های موجود و تغییر پاتوژنیسیتی می‌شود. هدف از این مطالعه، مقایسه اثرات بالینی یک دهانشویه جدید اکسیژن‌دار با ماده فعال تحقیق شد که بعد از انجام planing, Scaling ‏‎Root‎‏ در دو گروه (10 نفره) تقسیم شدند. سه روز بعد از جرمگیری، به گروه آزمایش دهانشویه اکسیژن‌دار و به گروه شاهد، دهانشویه Placebo بمدت 4 هفته تجویز شد. بیماران در این مدت ...

رادیوگرافی چشم دوم دندانپزشک است. گرچه تنها دو بعد را نشان می‌دهد، اما می‌توانیم از روی آن درباره یک شیء سه بعدی قضاوت کنیم. از رادیوگرافی می توان در سه مرحله سود جست که عبارتند از: تشخیص، درمان و پیگیری، جهت انجام این امر تعداد رادیوگرافی، زاویه تابش و تغییر زاویه تابش- تصویر مهم می باشد. در دندان ساختمانهایی همانند مینا، عاج، سمان (درصورت هیپرسمنتوز) و استخوان و لامینادورا رادیو- اپاک بوده و پالپ دندان و پریودنتال لیگامان رادیولوسنت می باشند. اکثر ضنایعات فکی مرکزی بوده و د ...

تحقیق حاضر با توجه به اهمیت اطلاعات اپیدمیولوژیک که مورد نیاز هر سیستم بهداشتی درمانی جهت برنامه ریزی اجرا و ارزیابی عملکردی می باشد به بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی بیماران همودیالیز شونده در شهر تهران توسط CPITN پرداخته است. مجموعا 75 بیمار به وسیله نمونه گیری چند مرحله ای (1-انتخاب نمونه با نسبت. 2-انتخاب بیمارستان با خوشه. 3-انتخاب متناسب با حجم بیمار دیالیزی با طبقه بندی نیمن.4-انتخاب تصادفی) و با استفاده از شاخص CPITN معاینه شدند. نتایج نشان داد که در افراد مور ...