عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان از مراحل بسیار اولیه پیدایش خودگفتار را به عنوان وسایل اصلی ارتباط، مورد استفاده قرار داده است . صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن مستلزم عملکردهای مختلف بدن است و اهداف متفاوتی را تحقق می‌بخشد. مناطقی که درآنها نوشتن ناشناخته مانده است و اخبار و اطلاعات ، منحصرا به وسیله گفتار، انتقال می‌یابد، درستی انتقال خیلی بهتر از جوامع متمدن صورت می‌گیرد، در واقع افراد این گونه جوامع، لازم می‌دانند گفتار را با دقت کامل مورد استفاده قرار دهند، درحالی که ما احساس می‌کنیم در مورد ...