عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه کاستن تغییرات همودینامیک ایجاد شده در القای بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق توأم دو داروی هوشبر وریدی کتامین و پروپوفول می باشد. در این مطالعه 60 بیمار 40-20 ساله در دو گروه 30 نفری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صورت عدم وجود منع مصرف کتامین و پروپوفول، در مواردی که تغییرات اندک همودینامیکی برای بیمار مطلوب باشد ( مثل بیماران دچار ایسکمی میوکارد) می توان جهت القای بیهوشی از مخلوط دو داروی کتامین و پروپوفول استفاده کرد. ...

خلاصه سابقه و هدف: جهت انجام آندوسکوپی به عنوان یک روش تشخیصی و درمانی، به آرام بخشی کوتاه مدت، مناسب و کافی نیاز است. آرام بخشی هوشیارانه حالتی است که به بیمار اجازه می دهد تا یک روش تهاجمی را ضمن حفظ عملکرد قلبی تنفسی تحمل نماید. با توجه به توصیه داروهای مختلف جهت ایجاد آرام بخشی در بیماران تحت آندوسکوپی، این مطالعه با هدف مقایسه اثرات و عوارض دو داروی پروپوفول و میدازولام در این بیماران در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور ...

از آنجائیکه تامین و حفظ سلامتی بیماران که جهت عمل جراحی، تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گیرند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد، پژوهش جهت بررسی مقایسه‌ای بین اثرات تزریق وریدی پروپوفول و کتامین بر میزان فشارخون، انجام شده است جامعه پژوهش را بیماران ارتوپدی که جهت عمل جراحی ارتوپدی الکتیو به اتاق عمل بیمارستان سینا و بقیه‌الله مراجعه می‌کردند، تشکیل دادند که 80 بیمار را که در گروه سنی بین 16-55 سال قرار داشتند و از هر حیث واجد شرایط بودند، انتخاب و به دو گروه 40 نفری تقسیم شدند و بر حسب نم ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است . در این پژوهش تاثیر داروی پروپوفول با مقادیر مختلف داروی آلفنتانیل (30 و 40 میکروگرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن) بدون استفاده از شل‌کننده‌های عضلانی در لوله‌گذاری بیمارانی که تحت اعمال جراحی بابیهوشی عمومی قرار می‌گیرند، مقایسه شده است . در این پژوهش 60 نفر از بیماران بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و دو گروه از نظر مشخصات مورد نظر در این پژوهش همگون بودند. به گروه اول (30 نفر) پروپوفول و آلفنتانی ...

چکیده: مقدمه :درد یک مشکل پیچیده طبی است که کنترل ناکافی آن اثرات نامطلوبی بر وضعیت فیزیولوژیکی ، متابولیکی و روحی بیمار دارد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیرکتامین – پروپوفول با آلفنتانیل – پروپوفول برای ایجاد بیدردی و تسکین درد حین کولونوسکوپی و مقایسه عوارض جانبی ایجاد شده و رضایتمندی بیمار و پزشک می باشد. روش کار:دراین مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور تعداد70 بیمار که کاندید عمل کولونوسکوپی شده بودند انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول ،مقدار 1 میلی ...
نمایه ها:
درد | 

امروز ECT یکى از روشهاى درمانى موتر در بیماریهاى روانیزشکى مانند افسردگى شدید، مانیا، اسکیزوفرنى شدید و بسیارى بیماریهای دیگری مى باشد که در بیمارانى که به درمان دارویى یاسخ نداده اند مورد استفاده قرار مى گیرد. استفاده ازECT نسبت به قبل درحال افزایش می باشد. براى ECT یک بیهوشى نسبتاً سطحى، زود کَذر همراه با شلى عضلانی نسبی مورد نیاز مى باشد. هدف ما در این مطالعه مقایسه تأثیرات همودینامیک دو هوشبر داخل وریدی پروپوفول و تیوپنتال مى باشد ما در این طرح بیمارانى را که از سرویس رو ...

در این مطالعه به بررسی تغییرات همودینامیک ناشی از مصرف رمی فنتانیل بعلاوه پروپوفول در قیاس با رمی فنتانیل بعلاوه ایزوفلوران در بیماران تحت جراحی اندوسکوپیک سینوس در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد در سال 1389 پرداختیم.روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی مداخله ای (Interventional) از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی (Randomized Clinical Trial) انجام شده است. 96 بیمار به صورت تصادفی در یکی از دو گروه ایزوفلوران (با دوز 2/1 Mac) بعلاوه رمی فنتانیل (44 نفر) یا پروپوفول (100 میکر ...

‏‎ECT‎‏ امروزه یکی ازروشهای درمانی در بسیاری از بیماریهای روانپزشکی از جمله افسردگی ماژور،مانیا و بیمارانی که داروی جواب نمی دهند و بسیاری از بیماری های دیگر می باشد . درمان با ‏‎ECT‎‏ در حال گستردگی و نوآوری می باشدبسیاری از بیماران به صورت سرپایی ECT نامیده می شوند و سپس به فعالیت های اجتماعی روزمره می پردازند . درمطالعه ای که انجام شد بررسی مقایسه ای اثرات همودینامیکی (فشارخون، ضربان قلب ، درصد اشباع اکسیژن خونی و مدت زمان تشT‎‏ ‏‎‏نج ) با دو داروی پروپوفول و نسدونال بود ...

در حوادث غیر مترقبه و اتاقهای عمل مناطق جنگی لازم است زمان بهبودی کاهش داده شود و عوارض ناخواسته داروها نیز به حداقل ممکنه کاهش یابد. در گذشته کتامین به عنوان داروی داخل وریدی مناسب شناخته می‌شد و بکار می‌رفت لیکن محدودیت مصرف این دارو در بیماران دچار ضربه مغزی و بروز هالوسیناسیون پس از مصرف آن در بیماران همیشه از جمله موانع مصرف آن بوده است پروپوفول یک از داروهایی است که از 1983 وارد کلینیک شده است و اخیرا به فارماکوپه دارویی جمهوری اسلامی ایران نیز وارد شده است . این مطالعه ...