عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 230

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی روند تجمع پرولین در گیاه چغندر قند، جهت استفاده از آن در برنامه‌های بهنژادی، بذور رگه‌های متحمل و حساس به شوری با استفاده از محلول‌های غذایی، در داخل سیلیس و در اتاقک رشد کشت گردیدند. در این بررسی از هر تیمار 30 بوته حفظ و در 28 روزگی با افزودن نمک طعام در محلول غذایی با هدایت‌های الکتریکی 8 و 16 میلی موس بر سانتی متر تحت تنش شوری قرار گرفتند. در دو آزمایش جداگانه ابتدا مقدار نیم گرم برگ از ساعت اول تا پنجم تنش هر ساعت یکبار جدا و برای اندازه‌گیری پرولین آماده ...

به منظور ارزیابی اثرات محلولپاشی پرولین و گلایسین بتائین بر واکنش آفتابگردان به تنش خشکی آزمایشی در تابستان سال 1387 به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از هیبرید زودرس "هایسان 25" آفتابگردان اجرا شد. در این آزمایش سه سطح آبیاری شامل 70، 100 و 130 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر به عنوان فاکتور اصلی و محلولپاشی پرولین (20 و 50 میلی مولار) و گلایسین بتائین (50 و 100 میلی مولار) و یک تیمار بدون محل ...

پرولین، از جمله اسمولیت‌های آلی مهم بوده که در بسیاری از گونه‌های گیاهی در واکنش به استرس‌های محیطی از قبیل خشکی، شوری، دماهای بالا، اشعه UV و فلزات سنگین تجمع می‌یابند. اگرچه نقش اصلی آنها حفظ فشار اسمزی می‌باشد، اما هر دو ترکیب دارای اثرات مثبتی بر روی حفاظت از غشا سلولی و آنزیم‌ها بوده و باعث ایجاد سازگاری در گیاهان تحت تنش می‌گردند. در این آزمایش اثرات سیلیکون محتوی پرولین و همچنین میزان فعالیت آنزیم ضد اکسنده کاتالاز(CAT) در دو رقم مقاوم و حساس برنج به ترتیب هاشمی و خزر ...
نمایه ها:
برنج | 
Cat | 

خشکی به عنوان تأثیر ‌گذارترین عامل بر رشد گیاه از جایگاه ویژه‌ای در میان تنش‌های محیطی برخوردار است. مقاومت گونه های مختلف گیاهی در برابر تنش خشکی متفاوت می باشد. کهورازجمله درختانی است که در پاره‌ای از مناطق خشک ایران از پراکنش مناسبی برخوردار می باشد. تاکنون تحقیق جامعی در زمینۀمقایسه مقاومت به خشکی گونۀهای مختلف کهور موجود در ایران صورت نگرفته است. در این تحقیق پاسخ سه گونۀ کهور دره‌ای( P rosopis koelziana)، سمر(Prosopis juliflora) و کهور ایرانی(Prosopis cineraria) به تنش ...

چکیده لیپازها به عنوان یک گروه آنزیمی مهم باعث هیدورلیز و سنتز استرها می‌شوند. لیپاز سودوموناس فلوئورسانس یک نوع گرمادوست از لیپازها است که وزن مولکولی آن در حدود 33 کیلودالتون می‌باشد. در این پایان‌نامه در ابتدا مطالعات انجام گرفته به تاثیر پرولین و سوربیتول بر روی تغییرات فعالیت آنزیم اختصاص داده شد. از طرف دیگر مطالعات ساختاری با استفاده از تکنیک‌های CD و فلوئورسانس انجام شد. این تحقیقات نشان داد که با افزایش تشکیل ساختارهای ?- هلیکس فعالیت هم افزایش می‌یابد. مطالعات س ...

تجمع اسمولایتها در سلولهای گیاهی یکی از مکانیزمهای کلیدی و همچنین یک پاسخ عمومی در برابر استرس های اسموتیکی می باشد. در گیاهان سنتز پرولین در شرایط عادی از مسیر اورنیتین است، ولی تحت شرایط استرس یک مسیر کمکی دیگری که شامل تبدیل اسید‏‎L‎‏-گلوتامیک به ‏‎GSA‎‏ (گلوتامیل ‏‎y‎‏-سمی آلدئید) توسط آنزیم ‏‎P5CS‎‏ (پرولین5-کربوکسیلات سنتتاز)می باشد. در این بررسی ، برای تراریخت کردن گیاه توتون ‏‏‎Nicotiana tabacum cv.xanthi‎‏ به عنوان گیاه مدل، جهت بالا بردن افزایش بیان ژن ‏‎p5cs‎‏ و بن ...

اثرات شوری خاک بر تجمع املاح (سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم)، اسیدآمینه پرولین و قند محلول در برگ آتریپلکس،لاکت، و گز در منطقه چاه افضل اردکان یزد و ایستگاه صدوقی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملآ تصادفی در سه تکرار و در سه فصل بهار، پاییز، و زمستان انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار قند محلول در گونه گز دارای تفاوت معنی‌داری با گونه‌های آتریپلکس و لاکت است. ولی مقدار پرولین در بین سه گونه تفاوت معنی‌داری را در طول سه فصل نشان نمی‌دهد. آنالیز خاک رویشگاه ...

موضوع این پروژه سنتز لیگند کابران با استفاده از ماده اولیه L - پرولین بوده است که با استفاده از این ترکیب و ساخت لیگند N - استغلانه، احیاءهای استرئوسلکتیو بر روی کتونهای پروکابرال صورت پذیرفته است . ...

اين پژوهش به صورت سه آزمايش مجزا انجام شد. هدف از آزمايش اول: 1- بررسي مقاومت به سرماي برخي از ارقام تجاري انار ايران (ملس ساوه، رباب ني‌ريز، نادري، شيشه‌کپ، پوست سفيد بافق، يوسف‌خاني و مهابادي) با استفاده از روش نشت‌يوني و آزمون تترازوليوم، و 2- بررسي تغييرات غلظت کربوهيدرات‌هاي محلول و پرولين و ارتباط اين ترکيبات با مقاومت به سرما در طي سه مرحله زماني (آبان‌ماه، دي‌ماه واسفند‌ماه) بود. در آزمايش دوم، اثر محلول ‌پاشي پاکلوبوترازول با 5 غلظت (0، 125، 250، 500 و 1000پي‌پي‌ام) ...