عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 260

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با هدف بررسی اثر محلول‌پاشی پرولین بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی در شرایط تنش کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور تنش کم‌آبی ( صفر، 25، 50 و 75 تخلیه از حد ظرفیت زراعی) و محلول‌پاشی پرولین (صفر، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) و با سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1391 انجام شد. تعداد، وزن تر و خشک گل ها، مقدار پرولین درونزاد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مانند کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسیداز (APX) و پراکسیدار (POD)، ...

به منظور ارزیابی اثرات محلولپاشی پرولین و گلایسین بتائین بر واکنش آفتابگردان به تنش خشکی آزمایشی در تابستان سال 1387 به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از هیبرید زودرس "هایسان 25" آفتابگردان اجرا شد. در این آزمایش سه سطح آبیاری شامل 70، 100 و 130 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر به عنوان فاکتور اصلی و محلولپاشی پرولین (20 و 50 میلی مولار) و گلایسین بتائین (50 و 100 میلی مولار) و یک تیمار بدون محل ...

به منظور بررسی اثر سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (L. unguiculata Vigna ) رقم پرستو تحت تنش خشکی، آزمایشی در قالب طرح استریپ پلات( اسپیلت بلوک) با سه تکرار در سال زراعی 1388-1387در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی به عنوان فاکتور اول در 3 سطح (شاهد یا آبیاری منظم، اعمال تنش در زمان شروع گلدهی تا 50% گلدهی و اعمال تنش در زمان شروع تشکیل نیام تا تشکیل50% نیام ها)، و محلول پاشی بوسیله ...

نیکل در مقادیر کم جزء ریز مغذی‌ها محسوب می‌شود ولی در غلظت‌های زیاد موجب بروز سمیت و به دنبال آن بازدارندگی رشد و ایجاد اختلالات متابولیکی برای گیاهان می‌گردد. استعمال اسمولیت‌های سازگار مانند پرولین می‌تواند موجب مقاومت گیاهان در برابر تنش‌ گردد. پرولین می‌تواند با مکانیسم‌های متعددی موجب حفظ ساختارهای سلولی شود، به‌عنوان فیتوکلاتور عمل کند یا سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاهان را تقویت کند و موجب کاهش آسیب اکسیداتیو گردد. در این تحقیق به منظور بررسی پاسخ گیاه نسبت به تنش نیکل(N ...

چکیده فندق ( Corylus avellana L) یکی از مهم‌ترین محصولات خشکباری است و از نظر تولید جهانی در مقام دوم بعد از بادام قرار دارد. در این تحقیق اثر پرولین و پوتریسین بر تحمل به تنش کم‌آبی سلول‌های فندق تحت تأثیر پلی‌اتیلن‌گلایکول در محیط کشت سلولی فندق مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت جداگانه شامل چهارغلظت پرولین (mM 0، 25، 50 و 100) و چهارغلظت پوتریسین (mM 0، 05/0، 5/0و 5)بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجراء شد. نتایج نشان داد که پوتریسین تأثیر معنی‌داری بر اکثر صفات دا ...

خشکی به عنوان تأثیر ‌گذارترین عامل بر رشد گیاه از جایگاه ویژه‌ای در میان تنش‌های محیطی برخوردار است. مقاومت گونه های مختلف گیاهی در برابر تنش خشکی متفاوت می باشد. کهورازجمله درختانی است که در پاره‌ای از مناطق خشک ایران از پراکنش مناسبی برخوردار می باشد. تاکنون تحقیق جامعی در زمینۀمقایسه مقاومت به خشکی گونۀهای مختلف کهور موجود در ایران صورت نگرفته است. در این تحقیق پاسخ سه گونۀ کهور دره‌ای( P rosopis koelziana)، سمر(Prosopis juliflora) و کهور ایرانی(Prosopis cineraria) به تنش ...

تنش غرقابی یکی از عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان می‌باشد. این تنش تبادل گاز بین خاک و اتمسفر را محدود کرده و در نتیجه در طی چند ساعت ریشه گیاهان و میکروارگانیسم‌ها اکسیژن موجود در آب را مصرف نموده و هیپوکسی ایجاد می‌شود. بیش از 1/3 مناطق تحت کشت آبی در دنیا تحت تأثیر تنش غرقابی قرار دارند و اثرات مخرب این تنش در مناطق مختلف قابل مشاهده است. کشورهایی نظیر استرالیا، هند، تایلند، بنگلادش، رومانی و پاکستان تحت تنش غرقابی قرار دارند که این تنش‌ها باعث افت شدید و کاهش عملکرد مح ...

اثرات شوری خاک بر تجمع املاح (سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم)، اسیدآمینه پرولین و قند محلول در برگ آتریپلکس،لاکت، و گز در منطقه چاه افضل اردکان یزد و ایستگاه صدوقی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملآ تصادفی در سه تکرار و در سه فصل بهار، پاییز، و زمستان انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار قند محلول در گونه گز دارای تفاوت معنی‌داری با گونه‌های آتریپلکس و لاکت است. ولی مقدار پرولین در بین سه گونه تفاوت معنی‌داری را در طول سه فصل نشان نمی‌دهد. آنالیز خاک رویشگاه ...

تنش خشکی مهم‌ترین عامل محدودکننده در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد که با ایجاد محدودیت در رشد گیاه دست‌یابی به عملکرد بالا را دشوار می‌سازد. با تشدید تنش خشکی، آب موجود در بافت‌ها و سلول‌های گیاهی به تدریج از دست رفته و در متابولیسم طبیعی بافت‌ها و سلول‌ها اختلال بوجود می‌آید و در نتیجه عملکرد به شدت کاهش می‌یابد. برای حفظ عملکرد متابولیسم طبیعی در گیاهان زراعی و در نتیجه تولید محصول رضایت‌بخش می‌بایست در سلول‌ها به مقدار کافی آب وجود داشته باشد. تحمل به خشکی صفتی چند ژنی است ...