عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 892

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثر آلاینده های هوا بر نمو لایه های دیواره بساک، میکروسپورزایی، رهایی محتویات درونی گرده ها ، میزان پروتیین کل و نیمرخ الکتروفورزی دانه های گرده بالغ جمع آوری شده از محیط های دارای هوای آلوده و غیر آلوده و نیز گرده های نابالغ (قبل از شکافتگی بساک) در گل جعفری ، مورد بررسی قرار گرفت. سلول های لایه مغذی در مرحله میوز ‏‎II‎‏ و تتراد واکونل دار و حجیم می شوند. در این مرحله دیواره داخلی آنها به سمت حفره (کیسه گرده)ژله ای می شود و محتویات آنها به سوی تترادهای در حال تفکیک منتقل ...
نمایه ها:
جعفری | 
تکوین | 
تهران | 

وقتی که پروتیین به میزان بیشتر از نیاز حیوان به آن داده شود، مقداری از آن به صورت اوره دفع می‌شود و بقیه آن به صورت چربی در بدن ذخیره می‌شود. با توجه به بالا بودن هزینه تهیه مواد غذایی، اجرای این طرح می‌تواند در افزایش وزن مطلوب نقش بسزایی داشته باشد. در این آزمایش ، اثرات دو عامل (فاکتور) انرژی و پروتیین هر یک با 3 سطح و 9 تکرار بررسی شد به این معنی که سطح پروتین و انرژی ارایه شده در جدول N.R.C را مبنا قرار داده و دو سطح دیگر به ترتیب 10 درصد بیشتر و 10 درصد کمتر از N.R.C می ...
نمایه ها:
گوشت | 
بره | 
انرژی | 

مهندسی پروتئین یک زمینه جدید در علوم پیشرفته است که ترکیبی از بیوشیمی - بیولوژی مولکولی و محاسبات ساختاری دقیق است . ایجاد آن با ابداع روش ((جهش زایی مکان یابی شده)) همراه بوده است و امروزه در صنعت نقش مهمی دارد. اساس آن ایجاد تغییراتی در ساختار پروتئینهابرای اختصاصی کردن آنها برای اهداف خاص است . در ((سوبتیلیسیس)) با تغییر یک اسید آمینه PH اپتیموم 0/3 واحد کاهش یافت . در AAT با تغییر یک اسید آمینه مقاومت در برابر اکسیداسیون بالا رفت . پیشرفت ALL در ارتباط با سطح Asn است . تز ...

از این سیستم برای اندازه‌گیری پروتئین شیر استفاده می‌شود. برای این کار ابتدا یک نمونه از شیر مورد نظر گرفته شده و پ‌هاش آن تعیین می‌شود. سپس با افزایش درصد معینی فرمالین به شیر، پ‌هاش محلول جدید دوباره اندازه‌گیری می‌گردد. با توجه به اینکه میزان پروتئین موجود در شیر متناسب با اختلاف مقدار پ‌هاش در مرحله فوق است ، با محاسبه این اختلاف میزان پروتئین محاسبه می‌گردد. ...

ماهی کیلکا ( از خانواده‏‎Clupeidae ‎‏) در استان های مازندران و گیلان از سواحل جنوبی دریای خزر صید می گردد. قسمت عمده آن در کارخانجات مختلف با شیوه های متفاوت به منظور استفاده در تغذیه طیور، مورد فرآیند قرار گرفته و به پودر ماهی تبدیل می شود. نظر به اینکه ارزش بیولوژیکی محصول تولید شده تعیین نشده، در این پژوهش کیفیت پروتئین 5 نمونه پودر ماهی کیلکا ( شماره 2 و 4 با فرآیند حرارت مستقیم و 1، 5 و 6 با فرآیند حرارت غیرمستقیم) همراه با یک نمونه پودر ماهی وارداتی ( شماره 3) مورد ارزی ...

گلوتن 80 درصد پروتیین آر‌د گندم را تشکیل می دهد . پودری است کرم رنگ ‏‎PH,‎‏ حدود 8/5 الی 4/6 از گلوتن در صنایع نانوایی به خصوص در تولید نان های فانتزی به طور وسیعی استفاده می شود همچنین در صنایع ماکارونی ‏‎،‎‏ تهیه سوسیس و کالباس در تهیه غذای کودک و همچنین در صنعت چسب سازی نیز به کار می رود . در کشور های پیشرفته به عنوان پوششی حفاظتی تخم مرغ استفاده می شود . ...
نمایه ها:
تغذیه | 
گلوتن | 
گندم | 

چکیده ندارد.