عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروتئین، زنجیری خطی از آمینو اسیدهاست که با ساختار فضایی منحصر به فرد و دقیق خود امکان انجام وظیفه اش را فراهم می کند. این ساختار سه بعدی چگونه تنظیم می شود؟ برای رسیدن به یک ساختار سه بعدی فشرده از یک زنجیر خطی، چه مراحلی را پشت سر می گذاریم؟ اینها پرسشهایی بنیادی اند و در تهیه پروتئینها از طریق مهندسی ژنتیک نتایج کاربردی صنعتی و پزشکی در بردارند. ...

چکیده ندارد.
    
چکیده ندارد.
نمایه ها:
کشک | 
پنیر | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
آب | 
تغذیه | 
قندها | 
ورزش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
قندها | 
تغذیه |