عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروتئین‌ها نقش مهمی در بسیاری از فرآیندهای حیاتی ایفا می‌کنند. پروتئین‌ها مولکول‌های پیچیده‌ای هستند که از توالی بیست آمینواسید مختلف تشکیل یافته‌اند. ساختار اول در پروتئین‌ها همین توالی خطی آمینواسید‌های خاص در آنها می‌باشد. دانستن ساختار و کار پروتئین‌ها دارای کاربرد‌های مختلفی نظیر طراحی دارو، تشخیص بیماری و حتی بهبود کیفیت محصولات و سوخت‌های حیاتی مصنوعی می‌باشد. امروزه با پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی ترادف‌یابی شاهد رشد نمائی در اطلاعات دنباله‌های پروتئینی بوده‌ایم. ...

تولید زیست‌داروها و پروتئین‌های نوترکیب با استفاده از گیاهان به عنوان بیوراکتور در حجم انبوه و ارزان تحت عنوان زراعت ملکولی (Molecular farming) معرفی می‌شود. دیابت به عنوان نارسایی سوخت و سازی گروه بندی شده است که در آن بدن از فقدان و یا عدم امکان استفاده از هورمون انسولین رنج می‌برد. با وجود تولید انسولین در سیستم‌های باکتریایی و مخمری تحقیقات بیشتر برای سایر روش‌های تولید پروتئین انسولین شامل بیان در گیاهان متمرکز شده است. گیاه توتون با نام علمی Nicotiana متعلق به خانواده S ...

تحقیقات مختلف اثبات نموده‌اند که رشد و محتوای بیوشیمیایی جلبک‌ها می‌تواند تحت تأثیر محیط کشت و غلظت مواد مغذی تغییر پیدا کند. نیتروژن به عنوان یکی از عناصر مهم محیط‌‌کشت جلبک‌های تک سلولی می‌باشد که جهت رشد، بقاء، میزان پروتئین، کلروفیل و اسیدهای چرب جلبک‌های تک سلولی ضروری می‌باشد. تاکنون تحقیقات متعددی ارتباط معنی‌داری را مابین میزان نیتروژن محیط‌کشت و تغییر در عوامل فوق نشان داده است. نظر به اهمیت جلبک‌ها به عنوان منبع غذایی و داروئی، تولید جلبک‌هایی با ارزش غذایی بالاتر ی ...

طبقه‌بندی روشی برای جداسازی داده‌ها است، که این کار با استفاده از محاسبات ریاضی و دانش افراد خبره انجام می‌گیرد. روش‌های طبقه‌بندی عموماً براساس دانش افراد خبره و مرز بندی بین داده‌ها عمل می‌کنند. در این پژوهش یک روش طبقه‌بندی تغییر یافته بر مبنای روش‌های طبقه‌بندی بر اساس چگالی ارائه شده است که این روش در برابر وجود نویز مقاوم بوده و از سرعت بالایی برخوردار خواهد بود. طبقه‌بندی پروتئین‌ها بمنظور پیش‌بینی عملکرد آنها و شناسایی خواص پروتئین‌ها یکی از مسائل بزرگ در حوزه طبقه‌بن ...

مطالعه حاضر جهت تعیین نیازمندی پروتئین ماهي دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀) و ماهی سفيد نر (Rutilus frisii ♂) و بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين جيره بر شاخص‌هاي رشد، ترکيبات بيوشيميايي لاشه و شاخص‌هاي هماتولوژیک این ماهی طراحي شد. در اين آزمايش تاثير شش جيره حاوي سطوح مختلف پروتئين (28، 32، 36، 40، 44 و 48 درصد) و سطح انرژي يکسان به مدت 60 روز در سه تکرار بر روي اين ماهي مورد بررسي قرار گرفت. 252 قطعه ماهی جوان با ميانگين وزني 0/72 ± 28/5 گرم ازنظر وضعیت سلامت ظاهری بررسی و پ ...

در اين بررسي 23 کلون منتخب سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) موجود در بانک ژن بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال زراعي 1388 با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و ارزيابي قرابت ژنتیکی این کلون ها مورد مطالعه قرار گرفت. کلونهای مورد مطالعه شامل Agria, Almera, Arnova, Desiree, Diamant, Fontaneh, Granola, Hermes, Leady Rosseta, Marfona, Marabel, Impala, Oshna, Markies, Picasso, Sante, Savalan, Florida, Sinora, Emrad, Labadia, Alori, Daifla می باشند ...

ارزش نانوایی در گندم‌های هگزاپلوئید یک صفت بسیار پیچیده‌ای است که توسط فاکتورهایی از جمله میزان و کیفیت پروتئین گلوتن کنترل می‌شود. میزان گلوتن آرد گندم، تحت کنترل عوامل ژنتیکی و محیطی قرار دارد در حالی‌که کیفیت گلوتن عمدتا تابعی از نسبت دو جزء اصلی به وجوآورنده آن یعنی گلیادین و گلوتنین است. خواص فیزیکی و توانایی کشسانی گلوتن عمدتا ناشی از نسبت و ویژگی‌های بخش گلوتنین بویژه وزن مولکولی آن است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام گندم مورد کشت در استان گلستان از نظر خواص ...

تنوع ژنتیکی ۱۱۶ لاین گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک (۱۴ صفت) و پروتئینی(زیرواحد‌های گلوتنین) مورد بررسی قرار گرفتند. گلوتنین‌های استخراج شده با روش SDS-PAGE، الکتروفورز شدند. در مکان ژنی GluA1 بالغ بر %68/8 لاین‌ها فاقد آلل (نول)، %21/6 لاین‌ها دارای آلل یک و %12/5 آلل 2* بودند. در مکان ژنی GluB1، هفت نوع آلل شناسایی شد. بیشترین فراوانی شامل آلل 20 بود که 42 تا از آلل‌ها دارای این آلل بودند. تعداد 20 لاین دارای آلل 18+17 بودند و 21 لاین نیز دارای آلل 8+7 و 1 ...

امروزه بدليل اهميت بيماري هاي مرتبط با اشکال غير طبيعي پروتئين ها، تحقيقات گسترده اي مرتبط با آن در زمينه علوم پزشکي و بيوتکنولوژي در حال انجام مي باشد. تجمعات آميلوئيدي از جمله حالت هاي غير طبيعي پروتئين ها مي باشد که مي تواند تحت شرايط مختلف از قبيل استرس اکسيداتيو و بالا رفتن ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع درون سلول ها ايجاد شود. مطالعات نشان مي دهد که تشکيل اين تجمعات با برخي از بيماري ها نظير بيماريهاي عصبي و سيستماتيک در ارتباط مي باشند. بعنوان مثال آلزايمر و پارکينسون از ...