عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال 1370 تحقیقی در مورد شیوع پره اکلامپسی و اکلامپسی و تاثیر عوامل دموگرافیک بر آن شامل شغل، محل زندگی، میزان تحصیلات، قومیت و سن مادر در سطح شهر تهران به صورت توصیفی تحلیلی و به روش مقطع زمانی انجام شد. بدین منظور کلیه زایمان های بالای 20 هفته در تمام بیمارستانهای شهر تهران اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و نظامی به مدت 15 شبانه روز مورد بررسی قرار گرفتند. در این مدت در کلیه بیمارستان ها 6394 زایمان انجام شد. شیوع اکلامپسی 1/0 درصد و شیوع پره اکلامپسی 3 درصد به دست آمد. تجزیه ...

پره اکلامپسی و کلامپسی یکی از خطرناکترین عوارض وابسته به بارداری می باشد که با افزایش فشارخون ، پروتئنوری و یا تشنج در موارد اکلامپسی در خانم های حامله مشخص می شود . افراد حامله مبتلا به بیماریهای فشار خون به علت عوارض مادری و جنینی در معرض خطر بالاتری نسبت به گروه کنترل قرار دارند . در این مطالعه آینده نگر مجموعا 141 حامله مبتلا به اکلامپسی و پره اکلامپسی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بر اساس برخورداری از مراقبت مامایی متناسب و نامتناسب به دو گروه تقسیم شدند و عوارض مادری ...

مقایسه اثر فنی توئین و سولفات منیزیوم در پیشگیری یا توقف تشنج در بیماران پره‌اکلامپسی -اکلامپسی بستری شده در زایشگاه قدس زایمان در سال 1377 لغایت شهریور 1378 سولفات منیزیوم بصورت گسترده‌ای در کنترل یا توقف تشنج در بیماران پره‌اکلامپسی-اکلامپسی به کار می‌رود. مطالعات کمی درباره کارایی اثر سایر داروها نسبت به سولفات منیزیوم صورت گرفته است . پروفیلاکسی با فنی‌توئین جهت تشنجات اکلامپسی توصیه شده است . تحقیق حال حاضر به بررسی مقایسه‌ای سولفات منیزیوم و فنی‌توئین در پیش‌گیری یا توق ...

این تحقیق زمینه‌ای، عوامل مستعد کننده پره‌اکلامپسی-اکلامپسی در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی استان هرمزگان را مورد بررسی قرار داد. نمونه‌های این مطالعه را زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی-اکلامپسی و زنان حامله غیر مبتلا (گروه شاهد) مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی استان هرمزگان از مهر ماه لغایت بهمن ماه 1372 تشکیل می‌دادند. کلیه واحدها از بدو حاملگی ساکن این استان بوده و از مناطق مختلف استان به سه بیمارستان که محیط پژوهش را تشکیل میدادند. مراجعه نموده بودن ...

بیماری فشارخون حاملگی مهارتهای پزشکی داخلی و مامایی را جلب می کند. توکسمی حاملگی یک واژ ه قدیمی بوده و برای کل اختلالات فشار خون همراه با پروتئینوری دفع پروتیین از طریق ادرار یاادم تعداد دیگری از اختلالات از جمله بیماریهای کبدی بکار می رود. اختلالات فشارخون باعث مورتالیتی مادر و جنین می شود و یکی از 3 علت مرگ و میر در طی حاملگی را شامل می شود که عبارتند از خونریزی ، عفونتها، فشار خون حاملگی. با توجه به مطالب فوق و اهمیت بیماری چه از نظر شیوع و چه از نظر میزان عوارض و مرگ و م ...
 
استرسهای مختلف حاملگی در مادر و ایجاد عوارض جدی برای او، بدون‌استثناء در حاملگی چند قلو بیش از حاملگی تک قلو می‌باشد به ویژه‌هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که خانمی از سلامت کامل برخوردار نبوده و دچارحاملگی چند قلو گردد. اولین قدم در راه رسیدن به سلامت مادر و جنین این‌است که بتوان در همان اوایل حاملگی به چند قلویی پی برد و به محض‌تشخیص مراقبتهای هر چه بیشتر در دوره پره‌ناتال در جهت سلامت مادر وبهتر نمودن شرایط محیط داخل رحمی برای جنین و کاستن عوارض در زمان‌زایمان انجام شود. از آنجا ...

مقدمه : پره اکلامپسی به همراه عفونت و خونریزی از شایع ترین علل مرگ و میر مادران باردار به شمار می‌رود.شیوع آن در زنان باردار 5% می‌باشد.این درصد در نولی‌پارها به 20% و در افرادی که سابقه بیماری قلبی - عروقی و یا بیماری کلیوی دارند به 40% افزایش می‌یابد.این مطالعه با توجه به شیوع بالا و عوارض جبران ناپذیر اکلامپسی و پره‌ا کلامپسی به منظور تعیین فراوانی آن بر حسب سن،سابقه فشار خون ، مرتبه زایمان و سابقه پره اکلامپسی که عوامل خطر محسوب می‌شوند انجام شده است. روش کار : روش مطالع ...

این مطالعه جهت ارزیابی اثرات قرص سیر بر روی جلوگیری از پره‌اکلامپسی صورت خواهد گرفت . در این راستا از تستی بنام rollover-test استفاده خواهد شد که ارزش پیشگویی پره‌اکلامپسی را تا 90 درصد برای آن قائل شده‌اند. با استفاده از این تست بیماران نولی‌پار مورد ارزیابی قرار گرفته و بیماران High-risk که با تست مثبت شناخته شده‌اند در دو گروه مورد شاهد تقسیم خواهند شد. تست یاد شده در هفته 32 حاملگی انجام شده گروه مورد دو ماه روزی 800mg دارو دریافت خواهند کرد. میزان Aggregation پلاکتی، تعد ...