عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی پدیده ی جنبش های اجتماعی در عصر حاضر یکی از موضوعات موردعلاقه جامعه شناسی را تشکیل می دهد.با عنایت به اهمیت موضوع و باتوجه به اینکه فعالیت جنبش های اجتماعی در جامعه ی ایرانی طی دهه ی اخیر فزونی یافته است؛بررسی های موضوعی و جزئی در این حوزه بسیار کاربردی و مهم ارزیابی می گردد. دانشگاه و دانشجو، که موتور محرکه ی علمی– مدیریتی و اجرایی هر جامعه را تشکیل می دهند، همواره در تحولات اجتماعی – سیاسی و فرهنگی و علمی هر جامعه ای نقش اساسی ایفا نموده اند تا آنجا که امام راحل (ره) ...