عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق مقیاس اسکیزوفرنی آزمون MMPI که ابزاری برای تشخیص بیماری اسکیزوفرنی است و دارای 78 ماده است ، در تهران و در جمعیت مردان هنجاریابی شد. دو گروه صد نفری از بیماران اسکیزوفرنی و افراد سالم نمونه‌گیری شد. الگوی پاسخ این دو نمونه به ماده‌های مقیاس بررسی شد. نخست تحلیل ماده‌ها توسط روش مقایسه نسبت دو گروه مستقل انجام پذیرفت و 13 ماده که فاقد قدرت تفکیکی بودند ، حذف شدند. ضرایب پایانی 65 ماده باقیمانده برای هر دو نمونه جداگانه محاسبه شد. روایی تفکیکی از طریق آزمون t انجام ...

بشر در نیمه دوم قرن اخیر در راه تغییر و تحول محیط و کشفیات خودش از آنچنان شتابی برخوردار می‌باشد که در بعضی موارد عمر مفید یک طرح حداکثر سه ماه بوده و در مواردی بعضی طرح‌ها و برنامه‌ها به خاطر سپری شدن زمان به اجرا در نمی‌آید. کامپیوترایز شدن و کاربردی‌سازی علوم و فنون یکی از طرح‌های عبور از زمان فعلی است در راستای علوم پزشکی این تحولات چشم‌گیر بوده ولی به علت مجهولات روشن فراوان به نظر می‌رسد که بشر باز هم نیاز به دستاوردهای بیشتری در واحد زمان دارد. این نیاز روزافزون ...