عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 545

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی سیاستهای مدیران پرستاری برای پیشگیری از اشتباهات پرسنل پرستاری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم‌پزشکی شهر تهران انجام شده است . در این پژوهش 40 نفر از مدیران پرستاری و 40 نفر از سرپرستاران بخش شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که حاوی 22 سوال در رابطه با اهداف ویژه پژوهش تنظیم گردیده و یک سوال آخر در رابطه با روال منطقی مدیران جهت برخورد با اشتباهات طرح شده بود. اعتبار علمی پرسشنامه بعد از مطالعه ...
نمایه ها:
تهران | 
1374 | 
مدیر | 
پرسنل | 

این پژوهش یک مطالعه تحلیلی توصیفی است که به منظور بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان سال آخر رشته تجربی دبیرستانهای شهرستان رشت درباره حرفه پرستاری مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است . در این تحقیق 200 دانش‌آموز که تمامی آنها در سنین بین 17-20 سالگی با مشخصات کلی از قبیل، سطح خانوادگی، اجتماعی متفاوت (سطح تحصیلات و نوع اشتغال کاری پدران و مادران) و استعدادهای تحصیلی گوناگون (دارا بودن سطح معدل متفاوت بین 12-20 در سالهای قبل) می‌باشند از بین کلیه محصلین که در سال چهارم رشت ...

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر آموزش اصول و فنون شناخت درمانی بر شدت میزان افسرده‌گی (خفیف ، متوسط و شدید) دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی آبادان انجام شد. جامعه پژوهش را دانشجویان علاقمند به شرکت در کلاس‌های آموزش شناخت درمانی تشکیل می دادند. که نمره افسردگی آنها (بر اساس تست یک هنجار شده در ایران) 11تا40 بود. فرضیه پژوهش عبارت بود از: آموزش اصول و فنون شناخت درمانی در کاهش شدت افسردگی دانشجویان پرستاری موثر است . نوع پژوهش نیمه تجربی و ابزار پژوهش پرسشنامه مشخ ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی نحوهء دریافت مراقبتهای پرستاری جسمی، بیماران دارای تغذیهء کامل وریدی بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران و پیامدهای ناشی از آن انجام گرفته است . در این مطالعه محیط پژوهش بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران است . واحدهای مورد پژوهش بیماران دارای تغذیهء کامل وریدی بستری در بخش مراقبتهای ویژه می‌باشند. روش نمونه‌گیری استفاده از نمونه‌ه ...

این پژوهش یک مطالعه تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی عواملی که بر نگرش پرستاران مرد نسبت به حرفه پرستاری موثر می‌باشد، انجام گرفته است . در این پژوهش تعداد 120 نفر از پرستاران مرد شاغل در بیمارستانها که اغلب در امور پرستاری بالینی، مدیریت و آموزش پرستاری بالینی بیمارستانها بودند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انتخاب نمونه‌ها ابتدا فهرست بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و سپس از طریق نمونه‌گیری تصادفی 15 بیمارستان تعیین و از هر کدام به ...
نمایه ها:
نگرش | 
شغل | 

پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر استراتژی ارتقای فرآیند ‏‎FOCUS PDCA‎‏ ‏بر اثربخشی مراقبتهای پرستاری در بخش جراحی زنان و انکولوژی بیمارستان ولیعصر انجام شد. نمونه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل و کلیه بیماران تحت عمل جراحی و ‏پرونده‌های آنان بود که44 ‏نفر بصورت قبل و بعد برآورد گردید. ‏ابزارهای پژوهش مشتمل بر پرسشنامه بررسی رضایت بیماران از مر اقبتهای ارائه شده و چک‌لیست کنترل کیفیت مراقبتها و چک‌لیست کنترل ثبت مراقبتهای انجام شده بود، بدین صورت که قبل ...

کناره گیری دانشجویان پرستاری از ادامه تحصیل یکی از مهم ترین مشکلات پرستاری می باشد بنابراین جستجو و تلاش در راه یافتن عوامل ارتقاء و یا عدم ابقای این دانشجویان ضروری می باشد. لیندوپ (1989) می نویسد اگر چه که تعداد کثیری از دانشجویان پرستاری واقعا می خواهند که پرستار شوند لیکن مشکلات موجود و عدم رضایت از آموزش ارائه شده برای آنها شدیدا باز دارنده می باشد . دهه اخیر همراه کاهش تعداد و علاقه دانشجویان پرستاری به ادامه تحصیل بوده است (1989) راولینز و ریوردان معتقدند کاهش علاقه ...

این پژوهش از نوع مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی مشکلات مربیان پرستاری هنگام ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1372 انجام گرفته است . اهداف پژوهش شامل: تعیین ویژگیهای واحدهای مورد پژوهش ، تعیین مشکلات واحدهای مورد پژوهش هنگام ارزشیابی بالینی در رابطه با برخی ویژگیهای دانشجویان پرستاری، تعیین مشکلات مربیان پرستاری هنگام ارزشیابی بالینی در رابطه با محیط و زمان کارورزی، تعیین ارتباط بین مشکلات ارزشیابی بالینی و برخی ویژگیهای واحدهای ...

پرستاران باید همواره در حال دیدن آموزش های مستمر باشند. در این خصوص انواع روش های آموزشی وجود دارند که دادن جزوه آموزشی و اطلاع رسانی از طریق سخنرانی از این جمله اند. در این بررسی مقایسه میزان تاثیر این دو نوع آموزش بر روی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال چهارم دانشکده پرستاری و مامایی سنندج صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بود. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای با 42 سوال بود. به منظور بررسی تاثی ...