عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کیفیت فرش دستباف را عوامل متعددی می تواند تغییر دهد. از جمله این عوامل عیوبی هستند که می‌توانند در مراحل قبل از بافت ، حین بافت و یا بعد از بافت ، اتفاق بیفتد. از آنجا که این عیوب کیفیت فرش را شدیدا کاهش می‌دهند. لذا باعث می‌شوند که اعتماد خریداران نسبت به اعتبار و کیفیت فرش دستباف ایران سلب گردد. به همین دلیل پژوهش حاضر تلاش خواهد نمود تا عیوب بافت را که شامل ناهماهنگی در بافت ، غلط بافی، سفیدک زدن پشت فرش ، رگه‌دار شدن، سره‌دار شدن و کیس خوردگی و... می باشد و کورد شناسایی ق ...

توسعه صنعت توریسم به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار توجه به درآمد زایی، اشتغال زایی و مقوله اقتصادی فرهنگی بسیار حائز اهمیت است اکثر دولتها در تلاش هستند تا بخش مهمی از درآمد سرانه ملی خویش را از این صنعت تامین کنند چرا که در درآمدزایی این صنعت نسبت به هزینه های ناچیز آن بسیار بالاست. تاثیرات شگرف توریسم در کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد، تامین منابع انرژی و رونق بازار صنایع دستی که طبق آمار موجود 10 میلیون نفر از آن ارتزاق می کنند تنها بخشی از ...

مطالعات نسبتا وسیعی به منظور شناخت گونه‌های کنه‌های ایران انجام گرفته ولیکن در بسیاری از موارد انتشار فصلی و جغرافیایی گونه‌های غالب هر میزبان و پراکندگی کنه بر روی میزبان نامشخص بوده و دراین طرح و بررسی سعی گردیده که اطلاعات جامع از زندگی کنه‌های دامی استان آذربایجانغربی، اهمیت بیماریزایی آنها، کنه‌های غالب منطقه، درصد آلودگی، تراکم جمعیت فعال کنه و سرانجام انتشار فصلی و جغرافیایی آنان ارائه گردد، تا بلکه با آشنایی بیشتر از زندگی کنه‌های منطقه بتوان چگونگی مبارزه اصولی با ای ...

لغزش (رانش زمین) یکی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه است که همه ساله وقوع این پدیده نه تنها موجب می‌شود که حجم عظیمی از خاکهای زراعی حاصل‌خیز و مراتع مناسب از دسترس خارج گردد. بلکه به راهها، پلها مناطق مسکونی روستائی و اراضی کشاورزی نیز آسیب وارد می‌سازد. شرایط و وضعیت طبیعی منطقه گیلان زمینه را برای رویداد این پدیده مساعد نموده است وفور خاکهای رسی و رسی - مارنی روی دامنه‌ها، شیب زیاد، بارندگی فراوان از یکسو و تبدیل اراضی جنگلی به مزارع که توسط ساکنین انجام می‌گیرد، همچنین ر ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیائی جوهای شمال غرب ایران در کشت پاییزه 29 توده بومی و 4 رقم شاهد در یک طرح بلوکهای تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در سال زراعی 74-75 کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. در طول فصل زراعی از هر ژنوتیپ در هر تکرار 10 بوته به تصادفی انتخاب و صفات مختلف مورد بررسی قرار گرفت . تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که ارقام از نظر اکثر صفات بخصوص عملکرد و اجزای آن در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی‌دار د ...

بنا به وجود دلایل و شواهد مُستَند تشیع در دوران رسالت رسول خدا (ص) شکل گرفته است، که هر چند با حادثه سقیفه در روند رشد آن وقفه بعمل آمد؛ با مساعی حضرت علی (ع) و یارانش بعد از سال 35 هجری در عراق عرب گسترش پیدا کرد و بعد دامنه آن به ایران کشیده شد. سئوال اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران در سه قرن نخست هجری می‌باشد، که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی استخراج، مطالعه، بررسی و تحلیل گردیده، که نتیجه گویای آن است که تشیع بعد از سال 35 ...

مطالعه زیربنایی شامل: بررسی توسعه اقتصادی، تعاریف و طبقه‌بندی‌ها، تاریخچه صنعت و نقش آن در توسعه اقتصادی، توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی و مشخصات آن. تاریخچه صنعت و بررسی نحوه گسترش آن در ایران در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی، روند توسعه اقتصادی در ایران، بررسی روند گسترش آموزش صنایع در ایران. تکمیل جداول اطلاعاتی و تهیه جداول مقایسه‌ای. تجزیه و حلیل اطلاعات شامل بررسی اطلاعات و جداول آماری در رابطه با اهداف عملیاتی طرح. تعداد کارگاههای صنعتی در بخشهای نه‌گانه صنعت . تعداد شاغ ...

چکیده ندارد.

در سال زراعی 1374 تعداد 129 رقم برنجهای بومی کشور با کدهای T.N. و K.C. از بانک ژن در قالب طرح اگمنتد ...