عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 487

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفاوت عمده بین نظریه صفر و نظریه پایدار ابر ریسمان نوع دو در این است که نظریه نوع صفر دارای ذره ای است که در خلا دارای جرم موهومی است . بنابراین خلا این تئوری ناپایدار است . این ذره تکیون نام دارد. اخیرا عده ای نشان داده اند که حضور دی - برینها در این نظریه صفر ممکن است باعث شود جرم تکیونهادر اطراف آنها حقیقی شود بنابریان تئوری در حضور دی - برینها پایدار خواهد بود. مطالعه برهم کنش این تکیون با میدانهای دیگر در حضور دی _ برینهاهدف اصلی این طرح می باشد. این کار توسط مطالعه پ ...

برای کاهش حافظه کامپیوتری و زمان محاسباتی در شبیه سازی سه بعدی ‏‎TLM‎‏ معمولا از دو تکنیک استفاده می شود. اول استفاده از یک مرز جذبی برای محدود کردن فضای مسئله و دوم استفاده از یک الگوریتم پراکندگی کارآمد که به حداقل عملیات جبری احتیاج داشته باشد. در این مقاله انواع طرحهای مختلف گره فشرده متقارن ‏‎TLM‎‏ بررسی می گردد. اجرای کارآمد الگوریتم پراکندگی برای گره های مختلف داده می شود. صرفه جویی در حافظه و زمان اجرا موردنیاز برای گره های فشرده متقارن موجود مقایسه می گردد. نتایج شبه ...

عملگر مولر ابزاری برای شناسایی تابع موج پراکندگی با استفاده از تابع موج بسته آزاد اولیه در گذشته دور میباشد.به عبارت دیگر نشان میدهد که بسته موجی اولیه که ویژه تابع عملگر هامیلتونی آزاد میباشد، تحت اثر پتانسیل پراکندگی چگونه پراکنده میشود. چنین رهیافتی تصور فیزیکی مشخصی از فرایند پراکندگی را در اختیار می‌گذارد.به منظور میسر بودن چنین عملیاتی باید اولا بسته موجی آزاد اولیه مستقر باشد، ثانیا به دلیل اینکه پتانسیلها غالبا برد نامحدود دارند کلیه عملیات ریاضی باید به صورت حدی ...

در بررسی مسئله پراکندگی، مدل تیلور مورد مطالعه قرار گرفت ، صحت این مدل توسط افراد مختلف و در ضمن آزمایشهای متعدد به اثبات رسیده است . در این مدل نکته مهم محاسبه ضریب پراکندگی است . به همین دلیل چگونگی محاسبه این ضریب محور اصلی پروژه را تشکیل میدهد. در این باب نیز سعی شده است که روابط آنالیتیک مورد بحث قرار گیرند. به این منظور جریان توربولنت در داخل کانالهای باز به دو دسته دو بعدی و سه بعدی (جریانهای طبیعی) تقسیم شد. در مورد جریانهای دو بعدی نشان داده شد که می‌توان در تعیین ضر ...

-عنوان طرح: جمع‌آوری و تعیین علفهای هرز غالب مزارع گندم و جو و پراکندگی آنها. -شماره طرح: 112-11-74-140 -مجری مسئول: احسان حمزه‌پور -سایر مجریان: حسین میرکمالی (مشاور طرح) - محمود موسوی (شناسایی نمونه) - عبدالعلی صوفی - محمد خزایی - وحید خسروی -همکاران: محمدیوسف آچاک -تاریخ شروع و مدت اجرای طرح: سال 1374 بمدت یکسال -محل اجرای طرح: مزارع گندم و جو استان سیستان و بلوچستان - موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی -نتیجه: تاکنون براساس چهارچوب طرح فوق‌الذکر از مراحل پنجه‌دهی و ساقه ...

جداسازی، شناسایی و تعیین پراکندگی عامل سوختگی برگ گندم در استان فارس -2 مقایسه سویه‌های جدا شده از مناطق مختلف از نظر خصوصیات بیوشیمیایی و بیماریزایی -3 شناسایی علف‌های هرز میزبان باکتری مذکور -4 تعیین مقاومت ارقام مختلف گندم نسبت به بیماری و تعیین میزان بذر زادیوان عامل بیماری. ...

بررسی خصوصیات تابششی و پراکندگی ساختارهای نسبی در تئوری الکترو مغناطیسی حائز اهمیت ویژه ای است . خصوصا با در نظر گرفتن اینکه علاوه بر آنتنهای سیمی نازک ، انواع ضخامت هادی ،هواپیماها ، کشتی ها ، زیر دریایی ها و .... را می توان به صورت شبکه های سیمی ‏‎(Wire Gride)‎‏ الگو سازی کرد . تحلیل و طراحی این ساختارها ، کمکهای رایانه ای فراگیری را می طلبد که در عین دقت از سرعت بالایی هم بر خوردار باشند . به کمک این برنامه های رایانه ای می توان توزیع جریان الکتریکی روی ساختار را تعیین کرد ...

در این پایان‌نامه، با معرفی ساختارهای تولید امواج الکترومغناطیسی (آنتن‌ها) بررسی انواع آن‌ها همچون آنتن‌های پلاسمایی مروری بر فرمالیزم ریاضی حاکم بر الکترودینامیک محیط‌های پلاسما خواهیم داشت و پیرو آن آنالیز ریاضی حاکم بر فرآیندهای پراکندگی از سیستم‌های پلاسمایی با تقارن استوانه‌ای مورد تجزیه- تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه با طرح یک مثال نمونه از پراکندگی امواج الکترومغناطیس از یک آنتن پلاسمایی با روکش دی‌الکتریک، کاربرد روابط ارائه شده در فصول مقدماتی این پایان‌نامه ارائه ...

دراین رساله پراکندگی امواج تخت از یک استوانه فریتی با طول محدود به روش تفاضل محدود در حوزه زمان ‏‎FD-TD‎‏ مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش قسمتی از فضا که در آن موجو منتشر ی پراکنده می شود به شبکه ای از سلول های واحد تقسیم شده، رفتار امواج الکترومغناطیسی در این سلول ها به وسیله حل تفاضلی معادلات پیچشی ماکسول تحلیل می گردد. اطلاعات به دست آمده از این روش داده های میدان نزدیک به مرکز پراکندگی بوده که با روشی مناسب به میدان در فاصله های دور منجر می گردند. با استفاده از داده ه ...