عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از دی‌تیونیت سدیم به جای پراکسید هیدروژن برای رنگ‌بری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده مخلوط کاغذ روزنامه و مجله باطله(70/30- مجله باطله/روزنامه باطله) انجام شد. در این تحقیق خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با روش رنگ‌بری یک و دو مرحله‌ای رنگ‌بری شد. در روش رنگ‌بری یک‌ مرحله‌ای خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با استفاده از از 0/5 ، 0/75 و 1 درصد دی‌تیونیت سدیم و پراکسید هیدروژن به مدت 90 دقیقه رنگبری شد. در روش رنگ‌بری دو مرحله‌ای خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با استف ...

پراکسید هیدروژن (H2O2) و نیتریک اکسید (NO) به‌عنوان مولکول‌های سیگنالی، در تعدیل گیاهان به شرایط تنش نقش زیادی ایفا می‌کنند. اثر پراکسید هیدروژن و نیتروپروساید سدیم بر خصوصیات جوانه‌زنی، گیاهچه‌ای و فیزیولوژیکی گاودانه تحت تنش شوری طی دو آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان بررسی شد. آزمایش جوانه‌زنی با پیش‌تیمار آب مقطر و غلظت‌های 50 و 150 میکرو‌مولار پراکسید هید ...
نمایه ها:

سابقه و هدف : آلودگی منابع آب به مواد آلی و مشکلات حاصل از آنها از قبیل ایجاد طعم و بوی نامطبوع و تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی ضرورت دارد تا روشهای حذف این مواد در آب آشامیدنی مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی طبیعی از محیط های آبی می باشد. روش تحقیق:این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی بوده که جهت انجام آن مبادرت به نمونه برداری از آب رودخانه قره سو، خروجی خانه فاضلاب بیمارستان فارابی کرمانشاه تهیه نمونه های حاوی مواد آلی ه ...

این پژوهش با هدف بررسی خواص مقاومتی و نوری خمیر CMP رنگبری شده توسط پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم و همچنین بررسی اثرات زیست‌محیطی پساب حاصل از رنگ‌بری خمیر کاغذ CMP انجام شده‌است. بدین منظور خمیر کاغذ CMP رنگ‌بری نشده مخلوط پهن‌برگان از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه گردید. مرحله پیش‌تیمار به منظور حذف فلزات انتقالی موجود در خمیرهای مورد آزمایش، قبل از مرحله رنگ‌بری با پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم، با شرایط یکسان برای کلیه خمیرها انجام شد. عملیات رنگبری با هیپوکلریت ...

اپوکسایش اولفینها با پراکسید هیدروژن در حضور 5، 10، 15، 20 - تتراکیس (2، 6 - دی‌کلرو - 3 - سولفوناتوفنیل). پورریناتومنگنز (III) استات ، Mn (TDCSPP) OAc، و ایمیدازل در استونیتریل در دمای عادی انجام شد. بهینه‌سازی این سیستم کاتالیزوری با امتحان کردن مقادیر متفاوتی از کاتالیزور، H2 O2 و سیکلوهگزن در حلالهای مختلف و در حضور نیتروژن دهنده‌های مختلف صورت گرفت . اپوکسایش اولفینها همچنین با H2 O2 30 درصد بوسیله کمپلکس Mn (TDCSPP) OAc تثبیت شده روی دو سیلیکای عامل‌دار مختلف ، ...

آلاینده‌های آلی و فلزات سنگین یکی از مشکلات و بحران‌های زیست محیطی در سراسر نقاط جهان است. این آلاینده‌ها علاوه بر آسیب به خاک و حاصلخیزی آن و نیز کاهش عملکرد گیاهان با ورود به چرخه‌ی غذایی تهدیدی جدی در سلامت جانوران و انسان می‌باشند. گیاه پالایی از جمله روش‌های پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین در گیاهان، خروج این عناصر از خاک‌های آلوده را امکان‌پذیر می‌کند. هدف این مطالعه ارزیابی قابلیت بیش تجمع دهندگی گیاه گشنیز نسبت به فلزات سنگین کادمیوم، سرب و نیکل می‌باشد. این آزم ...

پایه GF677 (دورگ هلو و بادام) یکی از مهم‌ترین پایه‌های بادام بوده که به صورت تجاری و در سطح وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش اصلی تکثیر این پایه استفاده از قلمه ساقه بوده و استفاده از عواملی که موجب تسریع و افزایش ریشه‌زایی قلمه‌های GF677 می‌شوند، حائز اهمیت می‌باشند. این پژوهش با هدف افزایش ریشه‌زایی قلمه‌های GF677با استفاده از ایندول بوتریک اسید، پوتریسین و پراکسید هیدروژن صورت گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با دو فاکتور: 1) سطوح ایندو ...

سیانیدیک ماده بسیار سمی است که بطور معمول در فاضلاب صنایع متعددی از جمله آبکاری، معدن سازی فلزات، فلزکاری و تمیزکاری فلزات وجود دارد . ورود این ماده به محیط زیست مخاطرات بهداشتی زیادی را به همراه دارد . هدف از انجام این تحقیق تعیین کارایی فناوری سونوشیمیایی در تجزیه سیانید از محیط های آبی در حضور پراکسید هیدروژن می باشد. روش بر رسی: در این مطالعه ازیک دستگاه مولد امواج فراصوت با توان 500 وات در دو فرکا نس 35 و 130 کیلوهرتز استفاده شده است . در این تحقیق، آزمایشات با نسبت های ...

عوامل ایجاد کننده بیماری قارچى در اغلب آبهاییکه جهت انکوباسیون تخم ماهیان استفاده مى شود، وجود دارد و مسبب مشکلات و بیمارى هاى فراوانى مى باشد. در این تحقیق اثرات یراکسید هیدروژن بر عفونت هاى قارچى، درصد تخم گشایى و ناهنجارى های لاروى قزل آلاى رنگین کمان (‏‎Onchorhynchus mykiss‎‏) مورد بررسى قرار گرفته است. پراکسید هیدروژن با سه غلظت 500. 750 و 1000 میکرولیتر بر لیتر، سبزمالاشیت با غلظت متعارف کارگاه (5/1 میلى گرم در لیتر) و تیمار کنترل (شاهد)، جهت ارزیابى آلودگى قارچی تخم ه ...