عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 242

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتری‌ها به دلیل محتوای زیاد فلزاتشان و نیز به دلایل زیست محیطی و اقتصادی بایستی به عنوان مواد قابل بازیافت بررسی شوند و نبایستی در دفنگاه‌ها دفع شوند. در این کار پژوهشی باتری‌های نیکل متال هیدرید مستعمل به منظور جداسازی قالب فلزی از لایه‌‌های درونی باتری، به صورت طولی برش داده شدند. مواد فعال الکترود مورد استفاده در این کار پودر سیاه و آلیاژ نیکل بود که به صورت دستی از باتری‌های مستعمل جدا شدند. پودر سیاه به منظور حذف رطوبت به مدت 4 ساعت در دمای oC 110 قرار داده شد سپس به صو ...

یک فتوکاتالیست جدید به کمک توزیع و پراکنده‌کردن AgBr در نانومزوپور AlMCM-41 سنتز شد. نمونه AgBr/nanoAlMCM-41 به دلیل رزونانس پلاسمون نانوذرات نقره موجود در کاتالیست دارای جذب قوی در ناحیه مرئی است. خصوصیات کاتالسیت به کمک پراش پرتو ایکس، طیف مرئی- فرابنفش، طیف سنج بازتابش انتشاری و دستگاه میکروسکوپ الکترونی شناسایی شده است. فعالیت و پایداری کاتالیست سنتز شده به کمک تخریب رنگدانه متیلن بلو در محلول آبی در حضور لامپ تنگستن 200 وات بررسی شد. چندین پارامتر از قبیل مقدار فتوکاتال ...

در این پروژه تاثیر غلظت امولسیون کننده آلی اسید سیتریک برتشکیل فاز پروسکیت LaMnO3 و LaCoO3 بررسی می‌شود. مواد اولیه در ساخت این پروسکیت‌ها، نمک‌های La(NO3)3.6H2O، Co(NO3)2.6H2O یا Mn(NO3)2.4H2O و اسید سیتریک، به عنوان عامل امولسیون کننده، می‌باشند. این نانو پروسکیت‌ها به روش سیترات تهیه شد. مخلوط نمک‌های لانتانیم نیترات (III)، کبالت نیترات (II)، یا منگنز نیترات (II) به نسبت-های مولی معین برای تهیه یک گرم پروسکیت محاسبه و به همراه اسید سیتریک با مقادیر متفاوت 0، 1/0، 2/5 یا 5 ...

روش نیتریداسیون پلاسمایی به کمک دستگاه پلاسمای کانونی در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. به کمک این روش میتوان ویژگیهای سطحی فلزات مختلف را دستخوش تغییر کرد و خواص تریبولوژیکی، از جمله سختی و مقاومت این سطوح را در برابر سایش افزایش داد.در کار حاضر از دستگاه پلاسمای کانونی بعنوان چشمه پالسی یونهای پر انرژی با گاز کاری نیتروژن جهت بمباران و نیتریده کردن نمونهها استفاده شده است . از روی دیاگرامهای حاصل از پراش پرتو ایکس قبل و بعد از بمباران یونی، امکان نیتریداسی ...

در این کار پژوهشی نانوذرات ZnFe2-xGaxO4 به ازای x های 0 ، 0/1 و 0/3 به روش سل– ژل در بستر سلیکا ساخته شد و اثر جانشانی گالیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی این نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی فاز ذرات حاصل، از طیف اشعه X و برای بررسی ویژگی های مغناطیسی آنها از دستگاه مغناطیس سنج با نمونه نوسانی VSM استفاده گردید. آنالیز ساختاری نمونه‌ها توسط الگوی پراش پرتو X نشان می دهد ساختار حاصل، اسپینلی و دارای شبکه مکعبی است. پارامترهای شبکه، به دلیل جایگزینی یونهای گالیم ...

در مرحله اول این پروژه، ابتدا نانو ذرات Fe3O4 و CoFe2O4 پوشش‌دار شده با کیتوسان، با استفاده از روش مایسل معکوس ساخته شد، خصوصیات و ویژگی‌های شیمی فیزیکی ذرات حاصل با استفاده از دستگاه‌های طیف‌سنجی مادون قرمز(FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، و پراش پرتو X (XRD )، ارزیابی شد. دستگاه طیف سنجی مادون قرمز پوشش‌دار شدن نانو ذرات را تایید کرد، تصاویر حاصل از SEM نشان داد که ذرات بدست آمده تقریبا کروی شکل بوده و اندازه آنها در محدوده 60 تا 70 نانومتر قرار دارد. نتایج XRD نیز ...

نانوساختارهای هسته- پوسته یکی از رویکردهای جذاب در زمینه‌ی توسعه‌ی نانوذرات چندکارکردی می‌باشند که با گرد هم آوردن مولفه‌هایی با کارآرایی‌های مختلف در یک سیستم، کاربردهای فراوانی را به خصوص در زمینه‌ی علوم زیستی به‌دست آورده‌ا‌ند. بنابراین، با توجه به اهمیت این دسته از نانوساختارها، در این پژوهش به سنتز نانوکامپوزیت دوکارکردی هسته- پوسته- پوسته Fe3O4@nSiO2@mSiO2 پرداخته شد که به دلیل دارا بودن خواص مغناطیسی و تخلخلی، پتانسیل کاربردی بی‌نظیری را در زمینه‌های بیوپزشکی ارائه می‌ ...

ساختار نانو ذرات نقش بسیار مهمی در عملکرد آنها در مواجه با واکنش‌های شیمیایی و رفتار فیزیکی آن‌ها دارد.لذا بررسی تغییر ساختار نانو ذرات، می‌تواند اطلاعات مفیدی از رفتار آنها ارائه بدهد. علاوه بر اینها، بنظر می‌رسد در آینده ذرات نانو در محیط‌های متفاوتی از جمله در مراکز هسته‌ای که در آنجا تابش‌های مختلفی چون نوترون و گاما وجود دارد، استفاده شود. در این تحقیق نمونه CoSAlMCM-41 به روش تعویض یونی سنتز شده و سپس تحت تابش نوترون‌های گسیل شده از چشمه 241Am-9Be و چشمه‌ی گاما (_27^60 ...

پلي‌وينيليدين‌فلورايد يک پليمر نيمه بلوري است که داراي پنج شکل بلوري (α، β، γ، δ، ε) مي‌باشد . معمولترين شکل بلوري اين پليمر فاز α است. اين فاز يکنواخت است و همين امر باعث مي‌شود در طبيعت پايدار باشد و به دليل درهم بودن بارهاي مثبت و منفي غيرقطبي است. اين غشاء پليمري در پزشکي به عنوان فيلتر براي انتقال و کشف پروتئين، با استفاده از پادتن مورد استفاه قرار گرفته (نوعاً غشاء نيتروسلولز و پلي‌وينيليدين‌فلورايد استفاده مي‌شود) و همچنين پس از اصلاحات صورت گرفته بر روي آن مي‌تواند ب ...