عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش با تلاش مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهیه گردید که هدف آن بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در سالهای مورد نظر در قیاس با هدفهای اعلام شده در برنامهء پنجسالهء اول بخش آموزش عالی و تحقیقات عنوان شده است . گزارش مذکور، در دو بخش الف - پذیرش دانشجو در سالهای تحصیلی 1368-69، 1369-70 ب - پیش‌بینی پذیرش دانشجو در سالهای تحصیلی 1370-71 الی 1372-73 برای تحقیق برنامه همراه با جدولهای آماری تنظیم گردیده و جامعهء آماری مورد مطالعه، کلیهء دانشگاهها و مراکز آم ...

گزارش حاضر، که از سوی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تهیه گردیده، شامل بررسی وضع موجود (تعداد دانشجو و ظرفیت فیزیکی به تفکیک گروههای آموزشی و مقاطع تحصیلی از سال پایه 1367-68 تا سال 1369-70)، پیش‌بینی (جدول برآورد تعداد دانشجو و ظرفیت فیزیکی) قابل بهره‌برداری تا انتهای برنامه با ظرفیتهای پیش‌بینی شده در انتهای برنامه و مقایسهء مصوبات شورای گسترش آموزش عالی در مورد ایجاد مراکز آموزش عالی و دانشکده‌ها با پروژه‌های در دست ساخت معاونت امور عمرانی و دفاعی و تعیین ظرفیت فیزی ...

این گزارش نگاهی است بر اجرای طرح تقویت بنیهء علمی داوطلبان مناطق محروم که در سال 1371 در 9 استان محروم کشور، شامل استانهای ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان، برگزار گردید. در این گزارش سعی شده است تا با تکیه بر کلیهء نکات ، حتی‌الامکان کوچکترین مسایل و مشکلات اجرایی برای استفاده‌های آتی ارائه گردد. به همین منظور در این گزارش ، به سابقهء طرح و طرحهای مشابه، چگونگی اجرای طرح، نتایج قبولی شرکت‌کنندگان در ...
نمایه ها: