عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سونولومینسانس پدیده‌ای است که در آن یک حباب گاز، با شعاعی از مرتبه میکرون، در داخل یک مایع، به طور متناوب تحت تأثیر امواج صوتی با دامنه‌های بزرگ قرار می‌گیرد و در اثر تشکیل امواج ایستاده درون سیال به دام می‌افتد و شروع به نوسان شعاعی می‌کند. به‌طوری که در انتهای هر سیکل صوتی، نوسانات غیر‌خطی حباب باعث تراکم بسیار شدید گازهای درون آن و افزایش دما و فشار در داخل آن می‌شود و دمای گاز به‌حدی بالا می‌رود که حباب از خود یک فلاش نورانی ساطع می‌کند. آزمایش‏هایی که اخیراً با سیال است ...

یکی از روش های افزایش توان ارسالی در خطوط انتقال انرژی استفاده از خازن های سری است. اما در سیستم های قدرتی که شامل خازن سری هستند ممکن است پدیده ای به نام تشدید زیر سنکرون(SSR) اتفاق افتد. پدیده تشدید زیر سنکرون در اثر تداخل پیچشی بین نوسانات مکانیکی سیستم توربین- ژنراتور با سیستم الکتریکی شبکه قدرت شامل خطوط انتقال جبران شده سری روی می دهد و می تواند منجر به خسارات بسیار شدیدی به شفت ژنراتور و شبکه گردد. ادوات FACTS بر روی شدت وقوع و نیز کنترل این پدیده تاثیرگذار هستند. یکی ...

برای این کار ابتدا مدل عددی اولیه ای با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC2D ساخته شد. سپس، با توجه به اینکه مقادیر دو پارامتر نسبت تنشهای اولیه برجا (K0) و مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ (Em) از عدم قطعیت بیشتری برخوردار بود، با بکار گیری داده های همگرایی سنجی و روش تحلیل برگشتی مقادیر این دو پارامتر برای مدل ساخته شده بهینه شد. پس از بهینه سازی مقادیر دو پارامتر مذکور، تحلیل وابسته به زمان پدیده مچاله شوندگی برای ایستگاه هایی که در آنها همگرایی زیاد دیواره مشاهده شده بود ا ...

بندرآستارا یکی از بنادر شمالی کشور در دریای خزر بوده که به دلیل موقعیت مکانی و قرارگیری درمنتهی الیه جنوب غربی دریای خزر در معرض هجوم امواج طوفانی دریای خزر قراردارد. جهت غالب این امواج که ازجهت شمال شرقی به جنوب غربی بوده و جریانهای ساحلی ناشی از آن باعث حرکت رسوبات ساحلی از شمال به جنوب و پرکردن دهانه ورودی حوضچه بندرآستارا شده است به طوری که حرکت کشتی ها را دراین بندر با مشکلات جدی مواجه ساخته است. درحال حاضر طرح توسعه بندرآستارا در دست مطالعه و اجرا می باشد که در این راست ...

این جستار در پی آن است که نقش زمان را در معرفت‌شناسی و وجود‌شناسی فلسفه‌ی کانت و هایدگر مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور پایان‌نامه‌ی حاضر در سه بخش تدوین شده است. بخش نخست در پی دست‌یابی به معانی کلی و عام زمان نزد دو فیلسوف است. در بخش دوم، با اشاره به فلسفه‌ی هر دو فیلسوف سعی شده است تا نقش زمان در مباحث وجودشناسی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در این‌جا، سعی شده تا با توجه به تفسیری که هایدگر از فلسفه‌ی کانت داشته است به تقریب آراء آنان در باب نقش زمان در وجودشناسی نیل شو ...