عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مرگ همواره یکی از نخستین دغدغه‌های انسان بوده‌است. مرگ وضعیت نبودنِ انسان است که در مجموعه‌ای از روابط اجتماعی شکاف ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیق، کشف معنای اجتماعی مرگ با توجه به ساخته‌ها و نظام‌های عینیت‌-یافته‌ اجتماعی، و سنخ‌شناسی معانی مرگ بین زنان مشهد است. جامعه‌شناسی مرگ و مردن مطالعه راههایی ست که ارزش‌ها، عقاید، رفتارها و تمهیدات نهادی در خصوص مرگ به وسیله محیط‌ها و زمینه‌های اجتماعی ساختار می یابد. اگرچه مرگ یک تجربه انسانی جهانی است، اما پاسخ‌های اجتماعی به مرگ ب ...

موضوع رساله حاضر، جامعه‌شناسي پديداري زيارت است كه در آن زيارت در قالب واقعيتي ديني و داراي دو بعد عيني و ذهني در نظر گرفته شده است. در بعد عيني زيارت، مفاهيمي چون نهادمندي و توجيه‌مندي آن طرح شده و در بعد ذهني، به دروني‌سازي و تجربه زائران از زيارت پرداخته شده است. نكته و مفهوم كليدي كه در پديدارشناسي طرح شده، مفهوم‌ بين‌الاذهان است كه توسط شوتس، در جامعه‌شناسي پديداري با تعبير معناي عيني دنبال شده است. بر اين اساس و از طريق مراحل روش پديدارشناسي تجربي، سعي شد تا معناي عيني ...

چنین تصور می شود که سنجش پایان دهنده فعالیتهای آموزشی معلم و تابع هدف های اوست اما در واقعیت چگونگی مطالعه و یادگیری دانشجویان است و نیز نحوه آموزش معلمان مستقیماً از ماهیت سنجش تاثیر می پذیرد. با توجه به اینکه سنجش معلم می تواند بر جریان آموزش-یادگیری تاثیر قابل توجهی داشته باشد، بهتر است برای کاستن تاثیر منفی سنجش بر آموزش، معلم هدف های متنوع و مفیدی را برگزیند و متناسب با آن روش های سنجش متناسب مورد استفاده قرار دهد، سنجش در هر شکلی از آموزش نقش مرکزی دارد. میلر در سال ...

یکی از چشم اندازها در نظریه میدان‌های کوانتومی، شکست خود به خودی تقارن است که اثرات آن کاملاً در طبیعت مشهود می‌باشد. از دیدگاه تاریخی، در حدود سال 1960، نمبو و گلدستون، با بهره‌گیری از یافته‌های اندرسون که در فیزیک حالت جامد این پدیده را مشاهده کردند، به مطالعه شکست خود به خودی تقارن در فیزیک ذرات پرداختند. سپس هیگز در سال1964 به اثر متفاوت شکست خود به خودی تقارن در نظریه‌های پیمانه‌ای ((SU(2)×U(1) پی برد. سپس واینبرگ و عبدالسلام، هم‌زمان با توجه به پژوهش‌های گلاشو و استفاد ...

هر شخصی در کارراهة شغلی خود، دوره ای به نام بازنشستگی را تجربه می نماید که توام با عناصر ذهنی است و منجر به تغییر و تحول امور روزمره وی می شود. ضمن آنکه این پدیده، دارای پیامدهای مختلف جسمی، روحی و روانی برای افراد می باشد. هدف از این مطالعه تبیین و تفسیر تجربه بازنشستگان بخش دولتی از پدیده بازنشستگی می باشد که به منظور کسب بینش عمیق تر و غنی تر در مورد این پدیده انجام شده است. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی از نوع مطالعات تفسیری است که از طریق استراتژی پژوهش پدیدارشناسی به اجرا ...

در این پایان مدل استاندارد ذرات بنیادی به طور مبسوط بررسی می شود و سپس بخش شکست خودبه خودی تقارن الکتروضعیف از نظر پدیده شناسی مطالعه خواهد شد. ذره هیگز به عنوان اصلیترین ذره در شکست خودبه خودی تقارن تاکنون از نظر تجربی تایید نشده است. ما ضمن بررسی واپاشی های این ذره در مورد شرایط کشف آزمایشگاهی آن بحث خواهیم کرد. سپس به بیان قضیه هم ارزی که مرتبط کننده ی بوزونهای گلدستون و مولفه ی طولی میدانهای پیمانه ای جرمدار است می پردازیم. در نهایت این قضیه را برای پراکندگی الکترون-پوزیت ...

گناه یکی از اساسی ترین مفاهیم در ادیان مختلف و بویژه دین اسلام است. در متون جامعه شناسی گناه نوعی انحراف اجتماعی است. از منظر جامعه شناسی کارکردگرا گناه وحدت اخلاقی جامعه و به تبع آن انسجام اجتماعی را از بین می‌برد. علاوه بر این گناه به اختلال در نظام معنایی جامعه منجر می‌شود. توجه به آثار اجتماعی گناه لزوم بررسی جامعه شناختی این پدیده‌‌ی اجتماعی را روشن می‌سازد. هر چند آثار اجتماعی که گناه به همراه دارد شامل انواع مختلف آن می‌شود ولی این آثار در برخی از گناهان منجمله گناهانی ...

پژوهش حاضر بدنبال توصیف تجربه و درک از خودکشی و جهان پدیداری در نزد اقدام کنندگان به خودکشی است. روش‏شناسی مطالعۀ حاضر کیفی است و از روش پدیدار‌شناسی اگزیستانسیالیستی برای انجام عملیات میدانی و از روش کلایزی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. میدان مورد مطالعه، آن دسته از جوانان شهر آبدانان است که تجربه‌ی اقدام به خودکشی داشته اند. نتایج حاصله از تجربه‌ی زیسته‌ی 8نفر از اقدام کنندگان به خودکشی، نشان از درک خودکشی به مثابه تسهيل‌گري‏، سنت گريزي و واقعيت گريزي دارد. به همی ...

در این پژوهش، هدف کلی مقایسه انسان شناسی از دیدگاه یاسپرس و مطهری و مضامین تربیتی است. بدین منظور در این پژوهش از روش توصیفی – اسنادی بهره گرفته شده است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا با توجه به اهمیت شناخت انسان و تاثیر شگرف آن در رشد فردی و اجتماعی به بررسی دیدگاه های یاسپرس و مطهری در این زمینه بپردازیم. با توجه سوالات پژوهش، این نتایج حاصل گردید. از نظر مطهری انسان موجودی مادی – معنوی است و با همه وجوه مشترکی که با جاندارهای دیگر دارد یک سلسله تفاوت های عمیق با آنها د ...