عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان ‏نامه‏ ی حاضر در تلاش است که شعارهای اساسی پدیدارشناسی را در قالب روش پژوهش کیفی در حوزه‏ ی مطالعات هنر در یک چارچوب عملی و در حد توان علمی نگارنده ارائه دهد. روش پدیدارشناسی روش پژوهش کیفی منتج از آموزه‏ های اصلی جنبش فکری پدیدارشناسی است که امروزه در حوزه‏ های مختلف دانش چون روان ‏شناسی، علوم تربیتی، مطالعات دین، پزشکی و ...کاربرد وسیعی پیدا کرده است. اهمیت انتخاب این روش در میان سایر روش ‏ها این است که روش مذکور اصالتا تلاشی است قاطعانه در جهت دوری از نگاه‏ ها و رو ...
نمایه ها:
هنر | 
هوسرل | 

پایان‌نامه‌ی حاضر کوششی برای ارائه تصویری روشن از جایگاه روش پدیدارشناسی ادموند هوسرل، به عنوان یکی از مهمترین جریان‌های فکری معاصر، در هرمنیوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر است. ابتدا آراء هر کدام از این دو فیلسوف را در دو فصل جداگانه توصیف و تحلیل و سپس در فصل چهارم با هم مقایسه کرده‌ایم. با مقایسه‌ی هرمنیوتیک فلسفی گادامر با پدیدارشناسی هوسرل، فهمیدیم که گادامر خودش را به جنبش پدیدارشناسی متعلق می‌داند، جنبشی که با پژوهش‌های منطقی هوسرل آغاز شده در آثار شلر و اثر اخیر هوسرل در ...

مقصد این پژوهش، نزدیک شدن به حقیقت سینما با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک و نشان دادن امکانات این روش در فهم سینما، در مقایسه با روشهای پدیدارشناسی متعارف است. برای این منظور که با مطالعه کتابخانه ای صورت پذیرفت، پس از انتخاب منابع، مطالب به دست آمده به صورت هرمنوتیکی تحلیل و نتیجه گیری شد. پدیدارشناسی هرمنوتیک، در مقایسه با پدیدارشناسی متعارف به دلیل کنار گذاشتن روشهای فهم سوبژکتیو و توجه به عالم مند بودن انسان و فهم امور در سایه-روشنی از حقیقت، امکانات گسترده ای برای فهم در پ ...

موضوع رساله حاضر، جامعه‌شناسي پديداري زيارت است كه در آن زيارت در قالب واقعيتي ديني و داراي دو بعد عيني و ذهني در نظر گرفته شده است. در بعد عيني زيارت، مفاهيمي چون نهادمندي و توجيه‌مندي آن طرح شده و در بعد ذهني، به دروني‌سازي و تجربه زائران از زيارت پرداخته شده است. نكته و مفهوم كليدي كه در پديدارشناسي طرح شده، مفهوم‌ بين‌الاذهان است كه توسط شوتس، در جامعه‌شناسي پديداري با تعبير معناي عيني دنبال شده است. بر اين اساس و از طريق مراحل روش پديدارشناسي تجربي، سعي شد تا معناي عيني ...

هگل در کتاب پدیدارشناسی روح می‌کوشد تا صور مختلفی را ترسیم نماید که روح در طی تاریخ اختیار کرده است. به باور وی هر مرحله ضرورتا از دل مرحله‌ی پیش از خود پدید می‌آید. بررسی سیر تکوین روح، از یک سو به دلیل ارتباطش با پیشرفت و تکامل آگاهی سوژه، نوعی معرفت‌شناسی است؛ و از سوی دیگر، به واسطه‌ی ایده‌ی "جهان روحانی" و در نظر گرفتن روح به منزله‌ی پلی میان ذهنیت سوژه و عینیت ابژه، شکلی از هستی‌شناسی به شمار می‌رود. ویژگی برجسته‌ی پدیدارشناسی در این است که این دو حوزه‌ی مختلف از معرفت ...

مرگ همواره یکی از نخستین دغدغه‌های انسان بوده‌است. مرگ وضعیت نبودنِ انسان است که در مجموعه‌ای از روابط اجتماعی شکاف ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیق، کشف معنای اجتماعی مرگ با توجه به ساخته‌ها و نظام‌های عینیت‌-یافته‌ اجتماعی، و سنخ‌شناسی معانی مرگ بین زنان مشهد است. جامعه‌شناسی مرگ و مردن مطالعه راههایی ست که ارزش‌ها، عقاید، رفتارها و تمهیدات نهادی در خصوص مرگ به وسیله محیط‌ها و زمینه‌های اجتماعی ساختار می یابد. اگرچه مرگ یک تجربه انسانی جهانی است، اما پاسخ‌های اجتماعی به مرگ ب ...

هر شخصی در کارراهة شغلی خود، دوره ای به نام بازنشستگی را تجربه می نماید که توام با عناصر ذهنی است و منجر به تغییر و تحول امور روزمره وی می شود. ضمن آنکه این پدیده، دارای پیامدهای مختلف جسمی، روحی و روانی برای افراد می باشد. هدف از این مطالعه تبیین و تفسیر تجربه بازنشستگان بخش دولتی از پدیده بازنشستگی می باشد که به منظور کسب بینش عمیق تر و غنی تر در مورد این پدیده انجام شده است. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی از نوع مطالعات تفسیری است که از طریق استراتژی پژوهش پدیدارشناسی به اجرا ...

کمبود نقد هایی که بر مبنای رویکرد های فلسفی و اصول آنها باشد بسیار احساس می شود. از طرفی دیگر در دهکده جهانی امروز برای همسو شدن با پیشرفت های نقد و نقادی و جلوگیری از انزوای هنرمندان و خلق آثار در سکوت، لازم است با تحولات روز همگام شد. این رساله سعی دارد در یک افق جدید تحلیل، یعنی پدیدارشناسی موریس مرلو- پونتی که بدون اغماض می توان گفت یکی از کامل ترین تحولات فلسفی درباره هنر های تجسمی بخصوص نقاشی را ارائه کرده به بررسی و تحلیل تعدادی از آثار معاصر نقاشی از چهره بپردازد. ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر تلاشی برای مقایسه بین دو روش پدیدارشناسی و تاریخی‌نگری در بررسی دو مسجد امام و شیخ لطف الله است، که نه تنها از برجسته‌ترین مساجد دوره‌ی صفویه، بلکه از برجسته-ترین مساجد تاریخ هنر دوران اسلامی در ایران است. اساسی‌ترین مسئله این پژوهش، جستجوی نگاه برتر از دو منظر تاریخی‌نگری و پدیدار‌شناسی نسبت به این دو مسجد است که در این مسیر به بررسی شاخصه‌های مهم این بناها پرداخته شده است ...