عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پخش بار بهینه، یافتن نقطه کار مناسب برای سیستم قدرت است. در این پایان‌نامه، پخش بار بهینه با در نظر گرفتن هزینه امنیت سیستم و قید پایداری سیگنال کوچک انجام می‌شود. به همین منظور، باید سود خالص پیش‌بینی شده (رفاه اجتماعی پیش‌بینی شده) برای سیستم با در نظر گرفتن قیود سیستم، بهینه شود. سود خالص پیش‌بینی شده برای سیستم برابر ترکیبی از سود ناشی از مصرف توان اکتیو، هزینه تولید توان اکتیو و هزینه امنیت سیستم است. هزینه امنیت سیستم شامل هزینه خروج بار و هزینه افزایش یا کاهش ...

در این پایان‌نامه مسأله پخش بار بهینه به صورت یک مسأله بهینه‌سازی در حالت ایستای شبکه قدرت، به صورت تک‌هدفه جهت کمینه‌سازی توابع هدفی مانند هزینه سوخت، تلفات و انتشار آلایندگی همراه با قیود مساوی و نامساوی عملیاتی سیستم حل شده است. در حل این مسائل که از روش الگوریتم جغرافیای زیستی استفاده شده است، جوا‌ب‌های خوبی نسبت به بقیه روش‌های بهینه‌سازی حاصل شده است. سپس، مساله به صورت چندهدفه و با در نظر گرفتن اهداف عنوان شده به صورت همزمان حل شده است. برای رسیدن به مجموعه جواب پارتو ...
نمایه ها:

دسترسی باز به اصول بازار در سیستم های قدرت بکاربرده شده که تغییرات چشم گیری در عملکرد و کنترل بوجود آورده است. در بازار جدید سیستم های قدرت تحت شرایط بارگذاری زیاد قرار می گیرند بطوریکه بازار را به این موضوع ترغیب می کند که توجه بیشتری به عامل هزینه بر حسب حاشیه پایداری داشته باشد. از آنجائیکه تداوم پایداری به عنوان یک نیاز اساسی در هر سیستم قدرت می باشد ابزار جدیدی برای تحلیل پایداری روی هزینه عملکرد سیستم در نظر گرفته شده بنابراین پایداری سیستم را می توان با هزینه عملکرد سی ...

امروزه، سطح نفوذ تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع افزایش چشم گیری داشته است. در بعضی شبکه های توزیع، افزایش تولیدات پراکنده به حدی است که تمام یا اکثر بارهای شبکه مربوطه توسط آنها تامین می شود. از مهمترین عوامل استفاده از تولیدات پراکنده می توان به کاهش هزینه تولید، کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ اشاره کرد. با این وجود هزینه اولیه بالای تولیدات پراکنده موجب شده است تا غالباً از این تجهیزات تنها به منظور تولید توان اکتیو استفاده شود. از این رو، تامین توان راکتیو شبکه به منظ ...
نمایه ها:

این مقاله یک استراتژی بر اساس برنامه ریزی درجه دوم جهت حل مسئله پخش بار بهینه با در نظر گرفتن قید امنیت و تلفات سیستم ارائه می دهد . این روش مسئله را با یک تابع هدف درجه دوم بر حسب توان تولیدی واحدها بیان می کند؛ قیود نیز بصورت معادلات برابری و نابرابری خطی مدل شده اند. در این مقاله از روش سیمپلک س جهت تعیین اینکه مسئله جواب دارد یا خیر و یافتن حل ممکن آن استفاده شده است ، علاوه بر این از یک سری متغیرهای کنترلی اضطراری بمنظور تضمین رعایت قیود در شرایط اضطراری استفاده شده است ...

شبکه های قدرت از جمله پیچیده ترین سیستم های ساخته شده بدست انسان می باشند. این امر ناشی از وسعت جغرافیایی، تجهیزات متنوع به کار رفته در این سیستم ها و تعداد بالای قوانین و معادلات حاکم بر این سیستم ها است . در نتیجه مهندسان همواره نیازمند ابزارهای متنوع و قدرتمندی هستند، تا بواسطه آن ها این سیستم ها را آنالیز و کنترل نمایند . از جمله این ابز ارها می توان به پخش بار، تخمین حالت، تولید خودکار و پخش بار بهینه اشاره نمود . پخش بار بهینه از جمله مواردی است که از روز معرفی آن تو سط ...

تراکم و اضافه‌بار در خطوط همواره یکی از مشکلات اساسی بهره برداری شبکه قدرت می‌باشد. از پیآمدهای این مسئله در سیستم‌های تجدید ساختار یافته می‌توان به جهش‌های ناگهانی قیمت در برخی نواحی، افزایش قدرت بازار و کاهش رقابت در بازار اشاره کرد. ادوات FACTS به عنوان ابزاری کارا، قدرتمند و اقتصادی در کنترل توان عبوری از خطوط انتقال، نقشی اساسی در مدیریت تراکم ایفا می‌کنند. جایابی و تنظیم پارامترهای ادوات FACTS جهت دستیابی به اهداف مورد نظر حائز اهمیت است. در این رساله به منظور کاربرد اد ...

یکی از اهداف برنامه ریزی توان راکتیو، افزایش حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت می باشد و این برنامه ریزی به گونه ای انجام می شود که به ازای وقوع اغتشاش های محتمل، حاشیه پایداری ولتاژ با حداقل استفاده از منابع توان راکتیو جدید در مقدار مطلوب قرار گیرد. برای حداقل سازی استفاده از منابع توان راکتیو، نیاز به یک مسئله بهینه سازی است. که در آن باید برای هر اغتشاش، روابط و متغیرهای جداگانه ای به کار رود. در یک سیستم قدرت بزرگ که دارای اغتشاش های فراوانی می باشد، این مسئله بهینه سازی دا ...

بحث تاثیر مفید استفاد از منابع تولید پراکنده، در سالهای اخیر در اکثر مباحث علمی مورد بررسی قرار گرفته است. این منابع دارای مزایای بسیاری از قبیل: بهبود پروفیل ولتاژ، قابلیت اطمینان و کیفیت توان، به همراه کاهش تلفات، پیک سای و... می‌باشند. در این پایان‌نامه به بررسی مکان و مقدار بهینه‌ی توان اکتیو و راکتیو تولیدی منابع DG با استفاده از الگوریتم PSO در یک شبکه توزیع واقعی می‌پردازیم، تا پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات را با کمترین هزینه‌ی ممکن بهبود بخشیم. ...