عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کوره‌هائی که عملیات پخت قطعات سرامیکی در آنها انجام می‌گردد، اغلب با سوخت‌های فسیلی و یا گاز طبیعی گرم می‌شوند. برای انجام این عمل نسبت هوا به سوخت یکی از پارامترهائی می‌باشد که باید به دقت کنترل گردد و تغییر این نسبت می‌تواند اتمسفر کوره را از یک محدوده اکسیدی به خنثی و یا احیائی تبدیل کند. اصولا تغییر اتمسفر منجر به انجام یکسری واکنش‌های شیمیائی با محتویات قطعات سرامیکی شده و تغییراتی را در خواص فیزیکی و مکانیکی آنها ایجاد می‌کند. در این مقاله تاثیر اتمسفر احیائی کوره بر رو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها: