عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 211

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علیرغم پیشرفتهای فراوان در امر اطلاع‌رسانی از طریق اینترنت ، شبکه‌های اطلاعاتی و مخابراتی و... هنوز چون گذشته کتاب و مجلات علمی به عنوان بهترین و مهمترین پایه‌های تحقیق و پژوهش شناخته می‌شوند. با توجه به وسعت اطلاعات علمی، که خود حاصل گسترش مرزهای دانش و افزایش زمینه‌های علمی می‌باشد، دسترسی راحت و سریع به منابع اطلاعاتی جهت پیشبرد هرچه سریعتر فعالیتهای پژوهشی امری واجب به نظر می‌رسد. از آنجا که پژوهشگاه پلیمر ایران نیز به عنوان یک مرکز تحقیقاتی دارای کتابخانه‌ای غنی شامل انو ...

در این پایان نامه یک پایگاه اطلاعاتی تصویری برای مدیریت تصاویر ماهواره ای با حجم بالا که بطور خلاصه IBIS نامیده می شود طراحی و اجرا شده است IBIS همانند یک ابزار است که برای تجزیه و تحلیل داده های ورودی خصوصا مشاهده تغییرات در محیطهای آبی بکار می رود دراین سیستم با کمک روشهای پردازش تصاویر دیجیتال اشیاء موجود در تصویر ورودی باید تشخیص داده شده و به کلاسهای شناخته شده ای طبقه بندی شوند سپس لبه های اشیاء طبقه بندی شده بهمراه سایر اطلاعات بدست آمده در یک پایگاه اطلاعاتی رابطه ای ...
 
این طرح دربر دارنده کلیه مجلات علمی دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. طرح متشکل از چهار نمایه شامل نمایه متن، نمایه استنادی ، نمایه جایگشتی و نمایه سازمانی (تنالگانی) خواهد بود. این پایگاه بعنوان یکی از معتبر ترین پایگاههای فارسی جهت دسترسی به محتوای مجلات معتبر علمی خواهد بود. این پایگاه علاوه بر اینکه مانند هر پایگاه اطلاعاتی دیگر از طریق نویسنده، عنوان، مترجم و غیره قابل بازیابی خواهد بود، قابلیت جستجو از طریق تک تک استناد ها را نیز دارا خواهد بود. بعل ...

هدف از این پژوهشی بررسی راهنماهای تهیه شده فارسی برای فهرستهای همگانی پیوسته (OPAC) و پایگاه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای موجود در روی دیسکهای فشرده، دیسک و دیسک سخت ، در کتنابخانه‌های دانشگاهی دولتی ایران می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و جامعه پژوهش شامل کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی است . پرسشنامه‌ای برای 139 کتابخانه دانشگاهی ارسال شد که 23ˆ53 درصد آنها برگشت داده شد. 80ˆ25 درصد از این کتابخانه‌ها از فهرست همگانی پیوسته (OPAC) استفاده می‌نمایند. 29ˆ11 درصد از آن کتابخانه‌ها راهنمای فار ...

پژوهش حاضر میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از پایگاه‌های اطلاعاتی علوم اسلامی شهر مقدس قم را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است . هدف از این پژوهش تعیین عامل رضایتمندی استفاده‌کنندگان از پایگاه‌های اطلاعاتی علوم اسلامی شهر مقدس قم و در نتیجه پی بردن به الگوهای موفق‌تر در رشته‌های مختلف از علوم اسلامی و نظام‌های اطلاع‌رسانی موجود است . جامعه مورد پژوهش استفاده‌کنندگانی هستند که تا تاریخ 1378ˆ2ˆ1 از خدمات پایگاه‌های اطلاعاتی علوم اسلامی موجود در ...
نمایه ها:
اسلام | 
قم | 

در این گزارش به تعریف و توصیف پایگاهها یا بانکهای اطلاعاتی در قرن حاضر و آتی و نیز اهمیت وجود این مراکز و سپس نقش کلیدی و کاربردی نتایج حاصل از این پایگاهها در کشور می‌پردازیم. گام بعدی، بررسی روشهای مفید استفاده از داده‌های این پایگاه توسط مسوءولان، مدیران و پژوهشگران آموزش عالی کشور خواهد بود که این خود به طور قطع منجر به تصمیم‌گیری بهینه این افراد در امر آموزش و پایه‌ریزی طرحهای آموزشی سازنده و کارا خواهد شد. ...

توسعه‌های مختلف از مدل رابطه‌ای بانک اطلاعاتی و نیز مدلهای دیگر برای بانک‌های اطلاعاتی ارائه شده است . در سیستم مورد نظر این جانب تلاش می‌شود. بخش عمده‌ای از توسعه‌های مدل رابطه‌ای در یک سیستم ارائه شود و پراکندگی موجود و عدم تجانس تعمیم‌های مختلف رفع گردد. نتیجه طرح یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی نمونه می‌باشد. ...

در این پژوهش پایگاههای اطلاعاتی معاجم لفظی و معاجم موضوعی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.هر پایگاه مستقلا" از نظر مشخصات کتاب ، اهداف ، تعداد رکوردها، برونداد پایگاه، نحوه آماده‌سازی اطلاعات ، منابع و شیوع استخراج واژگان و موضوعات ، و قابلیتهای هر پایگاه مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین چگونگی انتخاب موضوعات و نمایه‌سازی که از دستورالعملهای مشخصی پیروی می‌کنند مورد مداقه قرار داده شده‌اند.عمل بازیابی اطلاعات در پایگاه‌های معاجم ل ...