عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دستیابی سریع به اطلاعات یکی از عناصر مهم در جهت توسعه زیربنای اطلاعاتی هر کشوری به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با توجه به مطلب فوق سعی دارد تا ضمن سنجش زیر ساخت اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاهی اصفهان با تاکید بر بانکهای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در این کتابخانه ها پیشنهاداتی جهت توسعه وتقویت و ایجاد ارتباط فعال و متقابل میان آنها به لحاظ استفاده از این گونه بانکها ارایه نماید.پژوهش فوق از چندین بخش اساسبی تشکیل شده است: بخش اول به مطالعه وبررسی وضعیت کنونی کتابخانه های دانشگ ...