عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی علل مردودی و ترک تحصیل در پایه‌های اول ابتدائی و اول راهنمایی تحصیلی در مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی است . جامعه آماری شامل 88 نفر از معلمان و مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی و 385 نفر از دانش‌آموزان مردودی پایه اول راهنمایی و پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 1370-71 در استان آذربایجان‌شرقی است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) میزان تحصیلات پدر و مادر اکثر دانش‌آموزان مردودی بیسواد و در ح ...

تحقیق تلاشی برای بررسی روابط جایگاه مهار، هوش و سطوح تحصیلات که مراحل رشد قضاوت اخلاقی است در این تحقیق 360 آزمودنی مشتمل بر دانش‌آموز پنجم ابتدائی، سوم راهنمایی، سوم دبیرستان و 120 دانشجوی مراکز تربیت معلم نواحی سه‌گانه آموزش و پرورش اهواز مورد بررسی واقع شدند. فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: 1)هوش ، جایگاه مهار و سطوح تحصیلات هر یک با مراحل و رشد قضاوت اخلاقی رابطه دارند 2)میان پسران و دختران از لحاظ مراحل و رشد قضاوت اخلاقی تفاوتی وجود ندارد. 3)رابطه ترکیب متغیرهای سه‌گانه جای ...
نمایه ها:
پایه 5 | 
اهواز | 
هوش | 
اخلاق | 
رشد | 
پایه 8 | 
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.