عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر گویش بلوچی در جریان یادگیری در پایه اول ابتدایی است . روش تحقیق توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای است . به همین منظور 1) تمام واژه‌هایی که امکان دارد یک آموزگار کلاس اول ابتدایی به هنگام تدریس به زبان فارسی به صورت تنظیم الفبایی جمع‌آوری و ارائه شده است . 2) تمام واژه‌هایی که امکان دارد یک دانش‌آموز بلوچ پایه اول ابتدائی در مقابله با واژه‌های بند 1 به ذهن آورد تهیه و به صورت الفبائی ارائه شده است . 3) کشف خطاهای مقابله‌ای که یک دانش‌آموز بلوچ زبان پایه اول ...
نمایه ها:
پایه 1 | 

هدف : -1 تعیین واژگان بین کتابهای 1 و 2 دوره مقدماتی نهضت (قسمت فارسی) با واژگان کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم ابتدایی آموزش و پرورش -2 تعیین ارزش برابری کتابهای 1 و 2 دوره مقدماتی (قسمت فارسی) با کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم دوره ابتدایی آموزش و پرورش ، با توجه به واژگان بکار گرفته شده. ...

به دلیل اهمیت موفقیت تحصیلی نوجوانان و جوانان کشورمان خصوصا استان شهید پرورمان خوزستان این تحقیق اجرا شده است . جامعه مورد تحقیق شامل دانش‌آموزان پایه 1 و دبیرستانهای دخترانه ناحیه 2 شهرستان اهواز بود و نمونه مورد تحقیق شامل 100 دانش‌آموز که 50 نفر به عنوان گروه موفق (معدل بالاتر از 17) و 50 نفر دیگر به عنوان گروه معمولی انتخاب شدند. روش انتخاب نمونه‌گیری تصادفی بود. ابزار تحقیق پرسشنامه و مصاحبه بود و بررسیهای آماری شامل جداول توزیع فراوانی نمودارها و آزمونهای تی وایکس ...

هدف پژوهش بررسی علل مردودی و ترک تحصیل در پایه‌های اول ابتدائی و اول راهنمایی تحصیلی در مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی است . جامعه آماری شامل 88 نفر از معلمان و مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی و 385 نفر از دانش‌آموزان مردودی پایه اول راهنمایی و پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 1370-71 در استان آذربایجان‌شرقی است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) میزان تحصیلات پدر و مادر اکثر دانش‌آموزان مردودی بیسواد و در ح ...

هدف پژوهش بررسی نتایج ارزشیابی در میزان ثمربخشی طرح تشکیل کلاسهای جبرانی و کاهش مواد درسی و ساعات کار هفتگی پایه اول راهنمایی تحصیلی است ، جامعه آماری شامل 1688 نفر از معلمان، مدیران و مسئولان راهنمایی تحصیلی، دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی و اولیاء دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی و اولیاء دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی در 210 مدرسه راهنمایی تحصیلی کل کشور است . روش آماری پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) اکثر معلمان، دانش‌آموزان و او ...

این پژوهش که در زمینه نگرش و آشنائی معلمان پایه اول معلمان ابتدائی در هشت منطقه آموزشی استان بوشهر با مفاهیم و روش تدریس دروس فارسی، علوم، ریاضی، هنر و دینی و قرآن صورت گرفته، تعداد 356 نفر از معلمان بوسیله دو پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از آزمونهای T مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون‌مجذور کای اطلاعات ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده به شرح زیر است . -1 بین آشنایی با مفاهیم و روش تدریس تمام دروس پایه اول غیر از درس فارسی ارتباط ...
نمایه ها:
نگرش | 
معلم | 
پایه 1 | 

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که: -1 دانش‌آموزان پسر و دختری که با انجام آزمایش درس را فرا گرفته‌اند عملکرد تحصیلی بهترین نسبت به دانش‌آموزانی که تدریس زیست‌شناسی را بدون انجام آزمایش داشته‌اند نشان می‌دهند -2 بین دانش‌آموزان پسر و دختر که درس را با انجام روش تدریس آزمایشگاهی فرا گرفته‌اند از نظر عملکرد تحصیلی تفاوتی وجود ندارد. -3 به کارگیری روش تدریس تجربی در پسران و دختران تقریبا به یک نسبت باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان خواهد شد. -4 اگر آزمون جنبه دامنه‌دارتری داشته ...

هدف پژوهش بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش‌دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول ابتدائی مناطق دوزبانه استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 1371-1372 است . جامعه آماری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی مناطق استان در 210 دبستان مناطق آموزشی سیستان و بلوچستان است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده بوده است . یافته نشان می‌دهد که آموزشهای یک ماهه پیش‌دبستانی تاثیرات مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول مناطق دوزبانه دارد و یکی از اثرات مهم آن افزایش د ...

هدف پژوهش ، بررسی میزان رابطه میان کتب تاریخ دوره‌های مختلف تحصیلی با کتاب تاریخ ایرانی (1) نظام جدید آموزش متوسطه است . روش پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل محتواست . یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین کلمات مورد نظر در تدریس هر ساعت درس برنامه در هفته، در ابتدایی 160 کلمه، در راهنمایی 500 کلمه، و دوره دبیرستان 950 کلمه است . طول جملات 7/6، در راهنمایی 9/14 و در دبیرستان 9/94 کلمه است . میزان تعداد کلمات در ابتدایی 6282، در راهنمایی 22150 و در دوره دبیرستان 57230 ک ...