عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور آزمون فرضیه‌های زیر و اینکه : الف - عزت نفس دانش‌آموزان تیزهوش بالاتر از عزت نفس دانش‌آموزان عادی است . ب - موضع نظارت دانش‌آموزان تیزهوش در مقایسه با موضع نظارت دانش‌آموزان عادی بیشتر درونی می‌باشد. ج - پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش بالاتر از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان عادی است . د - میزان تغییرات پیشرفت تحصیلی توسط موضع نظارت و عزت نفس بطور مشترک را دانش‌آموزان تیزهوش بیشتر از دانش‌آموزان عادی است ، دو گروه 100 نفری از دانش‌آموزان عادی و تیزهوش پسر سال اول نظری ا ...