عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 209

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی و انتخاب بهترین پایه برای لیموشیرین با استفاده ازهفت پایه بکرائی ، راف لمون رانگ پورلایم ، ولکامرینا ، لایم مکزیکی ، ماکروفیلا و کلئوپاترا ماندرین طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با کاشت 9 درخت در هر واحد یا کرت آزمایش در چهار تکرار با فواصل کاشت 7x7 متر در مشاحت 12400 متر مربع بمرحله اجرا در می‌آید. از سال چهارم پس از کاشت در زمین اصلی میزان محصول ، چگونگی رشد قطر تنه در ارتفاع 30 سانتیمتر بالائی محل پیوند و ارتفاع درخت اندازه‌گیری و در دفاتر مربوطه ثبت و براساس موازین ط ...

بذر نارنگی پیج که یک هیبرید کمپلکس است در سال 1347 وسیله یونس ابراهیمی که از فلورید اوارد شمال ایران گردید و وسیله نامبرده نوسلارگیری شد در طول 19 سال گذشته بررسیهای اقلیم پذیری روی آن صورت گرفته و در وضع حاضر کلیه درختان آن روی پایه یونسیروس تریفولیا تا پیوند و قطعه‌ای در ایستگاه‌های رامسر و خرم‌آباد تنکابن احداث گردیده و بسیار پر محصول است . این رقم مشکلی به همراه دارد که میوه حاصله در فاصله زمانی بین 15 شهریور لغایت 15 مهر بشدت در شمال ایران میترکد و ریزش میکند. و همین مسئ ...

این طرح بمنظور انتخاب یک پایه مقاوم به بیماریهای قارچی و سازگار برای پرشین لایم اجرا گردیده از سال 1369 شروع و پیوندک پرشین لایم روی شش پایه معروف پیوند گردید و در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار کشت شده است . پس از استقرار در زمین بیماری قارچی Natrassia mangiferae به تمام نهال‌ها حمله نموده فقط پیوندک پیوندشده روی پایه ولکامریانا در مقابل آن مقاومت نشان داده است . مقاومت Combination پایه ولکامریانا با پیوندک پرشین لایم در مقابل بیماری فوق از بقیه پایه‌ها بهتر است طر ...

بمنظور تعیین مناسبترین پایه برای ارقام تجارتی زرد آلو ، این آزمایش با طرح بلوکهای کامل تصادفی با 25 تیمار به صورت فاکتوریل که در آن فاکتور ‏‎A‎‏ پایه های زردآلو - بادام - میروبالان ( بذری)، ماراینا 2624 و سن جولین (رویشی) و فاکتور ‏‎B‎‏ پنج رقم تجاری زرد آلو (اردباد- نصیری- قربان مراغه- قرمز شاهرود، درشت ملایر) در سه تکرار اجرا شد. هر واحد آزمایشی شامل 4 اصله درخت بود. نتایج نشان داد که پایه زرد آلو در مقایسه با دیگر پایه های بکار رفته از ژانر ‏‎Prunus‎‏ بهتر بوده است و عمل ...
نمایه ها:
پایه | 
گیاه | 
رقم | 

به منظور ارزیابی امکان پیوند خیار گلخانه ای روی پایه های کدوی هیبرید و سایر کدوئیان آزمایشی با شش تیمار با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد . تیمارها شامل پایه هیبرید کدوی برگ انجیری پایه کدوی خورشتی پایه خیار چنبر، پایه خیار دستگردی، پایه طالبی و بدون پیوند ( شاهد ) بودند. پس از کاشت پایه و پیوندک بطور جداگانه در مرحله دو برگ کوتیلدونی پیوندک از محل طوقه قطع شده و بر روی پایه بطور حفره ای راسی پیوند شدند مراقبت های زراعی اعمال شد و یادداشت برداری نجام ...

پایه های پیوندی سبزی های میوه ای طی سالیان اخیر گسترش فراوانی یافته و شرکت های تولید کننده بذر منافع زیادی را کسب نموده اند. با توجه به وجود ژرم پلاسم های بومی سبزی های میوه ای در سطح استان، لزوم شناسایی و انتخاب توده های مقاوم به تنش های زنده و غیر زنده و معرفی برای تولید پایه های هیبرید ضروری است. به منظور ارزیابی پایه های کدوئیان مناسب برای پیوند این تحقیق به مدت یک سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دستگرد اجرا می گردد. پس از انتخاب اولیه از توده های بومی کدوئیان و جمع آوری ...
نمایه ها:
خیار | 
شوری | 
پیوند | 
پیوند | 
پایه | 
پایه | 
خیار | 
شوری | 

پايه P-HL C با رشد رويشي کم و عملکرد بالاي پيوندک، پايه مناسبي براي باغات گيلاس در برخي نقاط ايران مي باشد. هدف از اين پژوهش، دستيابي به پروتکل مناسب براي ريزازديادي اين پايه در شرايط درون شيشه‌اي است. در اين راستا ريزنمونه هاي مورد نياز اين پژوهش، از شاخه انتهايي و جوانه‌هاي جانبي گياهان مادري تهيه گرديد. سه آزمايش مختلف به منظور تعيين محيط کشت مناسب براي استقرار مطلوب ريزنمونه ها، شاخساره زايي و ريشه‌زايي انجام گرفت. آزمايش اول در قالب طرح کاملا تصادفي روي سه نوع محيط کشت D ...

بمنظور انتخاب پایه یا پایه‌های مناسب و مقاوم به بیماریهای ویروسی و قارچی و سازگار با خاک منطقه دزفول و جانشین ساختن آن با پایه نارنج برای لیموشیرین و نیز بررسی اثر پایه پیوندک این آزمایش در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با هشت تیمار (پایه) و از هر تیمار دوازده درخت و در چهار تکرار جمعا 48 درخت از هر تیمار در کل آزمایش انجام میشود. در پایان سال اجرای طرح پایه یا پایه‌های مناسب از نظر میزان محصولی و با درنظر گرفتن مقاومت آنها نسبت به بیماریهای قارچی و ویروسی و سازگار با خاک منطقه ...

در حال حاضر اولین نیاز هر باغدار برای اصلاح باغات قدیمی انتخاب رقم مناسب پایه و پیوندک با درنظر گرفتن شرایط آب و هوائی و خاک هر منطقه می‌باشد لذا با توجه به نیاز مبرم منطقه و اولین پرسش هر باغدار کدام پایه و کدام رقم طرح فوق بصورت یک طرح اسپلیت پلات (خرد شده) در فرم بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجراء درمی‌آید کرت اصلی ، ارقام پرتقال شامل (پرتقال واشنگتن ناول ، مارس ، تامسون ناول ، خونی مورو ، سالوستیانا ، ایتالیائی) و کرت فرعی شامل 4 پایه (یوژو ، شل محله ، سیترومل ...