عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين مطالعه با هدف ارائه یک برنامه پایش بر اساس طراحی يك مدل مفهومي بهينه در بخشی از جنگل‌هاي زاگرس صورت گرفت. به اين منظور پس از انتخاب منطقه حفاظت شده هلن به عنوان رويشگاهي با خصوصيات فيزيكي و زيستي عمومي جنگل‌هاي زاگرس و شناسايي عوامل طبیعی و انسانی حاکم بر اکوسیستم با استفاده از جمع‌آوري اسناد موجود، مطالعات كتابخانه‌اي و همچنين حضور در عرصه و مطالعات ميداني، مدل مناسب با حداكثر تطابق با شرايط منطقه طراحی شد. مهمترین عوامل طبیعی تأثیرگذار بر اکوسیستم منطقه شامل تغییرات آب ...

برنامه هاي پايش كيفيت منابع آب مي توانند كيفيت مناسب منابع آب براي كاربري هاي مختلف را تضمين كنند. به عبارت ديگر، همان گونه كه براي كاربري هاي مختلف آب مانند شرب نيازمند منبع آب با كيفيت خاصي مي باشد. بدون كيفيت مورد نظر تخصيص منبع آب براي كشاورزي امكان پذير نمي باشد. بدون پايش، اطلاع مستمر از كيفيت منبع آب، روند تغييرات آن ، برنامه ريزي براي تخصيص بهينه براي كاربري هاي گوناگون و طراحي و اجراي برنامه هاي مديريتي امكان پذير نمي باشد. به طور كلي پايش كيفيت آب، يك سامانه حياتي ...

رشد جمعیت و آلودگی‌های ناشی از تخلیه انواع فاضلاب‌های شهری، صنعتی، کشاورزی، شیرابه محل‌های دفع زباله و رواناب‌های سطحی باعث گسترش سطحی آلودگی و محدودتر شدن منابع آب شده است. پهنه‌بندی کیفیت آب رودخانه‌ها اولین و مهمترین مرحله در مدیریت کیفیت آب می‌باشد؛ زیرا دید تحلیلگر را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان، مکان و شرایط خاص روشن می‌سازد. بالاخص در استان مازندران، وجود مراکز مهم جمعیتی، صنایع و کشاورزی در اطراف رودخانه‌ها و شرایط اقلیمی معتدل و مرطوب بر اهمیت ا ...

امروزه به دلیل افزایش روز افزون صنایع با تولیدات مختلف و واحدهای آلاینده محیط زیست از یک طرف و نیازمندی جامعه بشری به محیط زیستی سالم برای توسعه پایدار از سوی دیگر، نیازمند شناخت واحدهای آلاینده و پایش آن ها می باشد تا بک کنترل و نظارت بر این گونه واحدهای صنعتی و معدنی بتوان گام موثری در جهت حفظ محیط زیست برداشت. ...

"ارزیابی و پایش تغييرات کاربری اراضی بویژه در مناطقی که روند این تغییرات بواسطه اجرای برنامه های توسعه به شکل گسترده ای نمود پیدا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مضافا اینکه این برنامه ها در راستای توسعه پایدار بوده و از اینرو مدیریت مطلوب و پویا در رابطه با بهره برداری از منابع محدود این مناطق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در راستای برنامه ريزي اصولی و پیاده سازی مديريتی پویا و هدفمند استفاده از داده هاي ماهواره اي به دليل تنوع، ارزاني, ديد گسترده، بهنگام بودن و قابل ...

امروزه نیاز روز‌افزونی به تکنیک‌های تجزیه‌ای حساس و سریع برای پایش در محل یا پایش زمان واقعی به صورت پیوسته در فرآیندهای محیطی و تولیدی در صنعت وجود دارد. هدف از این مطالعه توسعه‌ی روشی برای تجزیه شیمیایی و پایش در سیستم‌های جریان پیوسته با استفاده از سیستم فیبر نوری با آشکارسازی آرایه‌ای فلورسانس می‌باشد. برای رسیدن به این منظور جریان نمونه بوسیله‌ی پمپ بطور پیوسته وارد سل جریان فلورسانس شده، که در این‌جا پرتو تابشی توسط پروب فیبر نوری وارد محفظه‌ شده و به جریانی که بصورت پی ...

ارزیابی بیابانزایی براساس تشخیص و تعیین معیارها و شاخصهای مناسب مربوط به بخش‌های بیوفیزیکی، اقتصادی و اجتماعی و عوامل موثر در شناسایی فرآیندها و پارامترهای دخیل در تخریب اراضی عملی میگردد. با مشخص شدن معیارها و شاخص های مربوط به هر منطقه و همچنین پایش آنها در طی دورههای زمانی، امکان تجزیه و تحلیل داده‌های سری زمانی برای پی بردن به عوامل اصلی بیابان‌زایی و اثرات ناشی از آن، همچنین توسعه و ابداع سیستمهای هشدار اولیه برای بیابانزایی امکان پذیر است. به عبارت دیگر میتوان چنین گفت ...

انقلابی در حوزه مراقبت سلامت در حال شکل گیری است. مفهوم «کیفیت مراقبت» که نگرانی عمده ای در دهه 1990 بود، به گونه ای دیگر در حال ورود به هزاره جدید است و سرعت ورود آن، با اصلاحات صورت گرفته در مراقبت سلامت در بسیاری از کشورها، فزونی یافته است. ارایه مراقبت سلامت با کیفیت در محدوده منابع موجود، یک اقدام چالش زا است. به هر حال، حتی در محیطی با منابع محدود نیز شیوه هایی موجود است که می توان به وسیله آنها، کیفیت مراقبت را به صورت منظم پایش نمود (از طریق جمع آوری و تحلیل مجموعه ای ...

پایش منابع آب برای افراد و نهادهای مختلف ، معانی متفاوتی دارد. از طرفی محدودیت های سیاسی و سازمانی و سایر موانعی که در زمینه های بین سازمانی وجود دارد، باعث می شود بسیاری از سیستم های پایش مختلف به صورت مجزا و منفرد عمل نماید. استحصال اطلاعات به موقع و قابل اعتماد درمورد پیکره های آبی، از اهداف عمومی و پایه در شبکه های پایش کیفیت آب است. این اطلاعات باید به گونه ای تولید شوند که امکان مقایسه های زمانی و مکانی را فراهم سازد و قابلیت کمی کردن مشکلات و شرایط زیست محیطی را ایجاد ...