عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آن‌جا كه تنها تعداد كمي مولكول در تنظيم ژن‌ها شركت مي‌كنند، شبكه‌هاي تنظيم ژني نسبت به نويز بسيار حساس هستند. همچنين به دليل آهستگي واكنش‌هاي زيست‌شيميايي و جابجايي‌هاي مولكولي، شبكه‌هاي ژني داراي تأخير هستند. در اين پايان‌نامه، با در نظر گرفتن شبكه‌هاي ژني با نويزهاي جمع‌شونده‌ي غير صفرشونده، شرايط كافي براي همگرايي نمايي به نقطه‌ي تعادل و كرانداري نهايي در اين شبكه‌ها را به دست می‌آوريم. به کمک تابعی لياپانوف- کراسوفسکی مناسب، شرايط کران‌داری نهايي به صورت نامساوی‌های ما ...

سیستم‌های هایبرید تصادفی، که متشکل از مودهای پیوسته و مودهای گسسته تصادفی مارکوف به صورت همزمان می‌باشند، در مطالعات اخیر حوزه نظریه سیستم‌ها بسیار مورد توجه بوده‌اند. در این رساله، نوع دارای تأخیر سیستم‌های پرش مارکوف مورد بررسی قرار گرفته‌اند و روش‌ها و راهکارهایی برای تحقق اهداف پایداری تصادفی و پایدارسازی، تخمین و حذف اغتشاش در مورد آن‌ها ارائه گردیده است. سیستم‌های پرش مارکوف تأخیردار خود دارای اقسام متنوعی است. سیستم‌های با تأخیر وابسته به مود، به عنوان طبقه مهمی از این ...