عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ز دیرباز تا کنون در ادبیات همواره ادبیات حماسی جایگاهی خاص داشته است. زیرا حماسه آفرینی از جمله اعتقادات و سرگرمی های مردم بوده و اسطوره های تاریخی و ادبی مورد توجه بوده اند.در ادبیات کلاسیک ایران اثر بزرگی مانند شاهنامه شاهد این ادعاست. در قرن حاضر بعد از برپا شدن جنگ های گوناگون،ادبیات حماسی تغییرات زیادی کرد به طوری که امروزه شاهد نتیجه آن ، ادبیات جنگ هستیم. در ایران به دلیل جنگ ایران و عراق ،ادبیات مقاومت پدید آمد. ادبیات داستانی رویکردی ویژه به مقوله جنگ پیدا کرد.زیرا ن ...