عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به شیوع ضایعات مغزی در افراد که درصد قابل توجهی (10 درصد) را شامل می‌شود پژوهش حاضر به منظور بررسی اعتبار و پایائی آموزش بندر گشتالت در تشخیص ضایعات مغزی و مقایسه آن با موج نگار الکتریکی مغز (E.E.G) تدوین شده است . فرضیه مورد نظر در این پژوهش عبارت است از: "آزمون بندر گشتالت در تشخیص ضایعات مغزی دارای حساسیت تشخیصی می‌باشد" به منظور آزمون فرضیه پژوهش طرح تک گروهی تدوین و اجرا شد. در این پژوهش 300 نفر آزمودنی از مراجعه کنندگان به مرکز E.E.G که توسط پزشک ...

امروزه بسیاری از دانشگاههای کشور که دوره دکتری برگزار می کنند تنها داوطلبانی را می پذیرند که در آزمون زبان دانشگاه مزبور و یا در یکی از آزمونهای زبان معتبر مانند اچ ای یا تولیمو نمره لازم را کسب نموده باشند. ...