عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق تحلیل استشهاد در پایان نامه های دانشجویان ایرانی به عنوان محققین غیرمتخصص و بررسی عناصر بلاغی بکار گرفته شده در استشهاد در دو فصل ابتدایی پایان نامه ها (مقدمه و تاریخچه تحقیق) به عنوان فصول مهم از نظر گستردگی ارجاع به تحقیقات مرتبط در گذشته، می باشد. اهمیت این تحقیق به نقش استشهاد به عنوان یک ویژگی مهم در نگارش دانشگاهی، و گسترش رو به رشد تحلیل گفتمان بر روی ژانرهای نوشته شده توسط دانشجویان در سالهای اخیر، و همچنین عدم توجه کافی به پایان نامه های کارشناسی ارشد د ...

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بخش مهمی از تحقیقات کشاورزی کشور را دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد در قالب پایان نامه انجام می دهند. برای افزایش کیفیت پایان نامه این دانشجویان، ابتدا بایستی عواملی که در این افزایش موثر هستند شناسائی و سپس نسبت به ایجاد و یا تقویت آن اقدام نمود. این تحقیق به همین منظور صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه را 70 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران که نمره پایان نامه آنها ...

بازیابی اطلاعات یکی از حلقه‌های مهم زنجیره اطلاع‌رسانی است که "سرعت " و "دقت " در آن نقش بسیار موثری در بازار فشرده رقابت جهانی ایفا می‌کند. یکی از راههای سرعت بخشیدن به بازیابی اطلاعات موجود در آثار پژوهشی پرهیز از چندگانگی در تدوین آنها می‌باشد. استفاده از استانداردهای بین‌المللی به جای انواع دستورالعمل‌های مختلف پایان‌نامه نویسی موجود در دانشگاه‌های کشور می‌تواند راهی برای پرهیز از این چندگانگی باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی انجام شد، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پیو ...