عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری دانشگاههای تربیت مدرس ، تهران، شیراز و علوم پزشکی ایران از سال 1347 لغایت 1371 که مشتمل بر 203 پایان‌نامه می‌باشند، می‌پردازد. بیشترین درصد تعداد پایان‌نامه‌ها 40ˆ73 درصد به دانشگاه تهران و کمترین میزان 46ˆ2 درصد به دانشگاه تربیت مدرس اختصاص دارد. نتایجی که از بررسی و تحلیل این پایان‌نامه‌ها با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مشاهده مستقیم بدست آمده، این گونه است : منابع چهار دانشگاه ...
 
پایان‌نامه‌ها یکی از بهترین منابع تحقیقاتی بشمار می‌آیند و امروزه در دانشگاههای معتبر دنیا طرحهای جامع و مفصلی در جهت ذخیره و بازیابی این منابع وجود دارد و پایه اکثر تحقیقات بعدی همین پایان‌نامه‌ها می‌باشند. از این رو مهم است پایان‌نامه را از دو دیدگاه مورد توجه قرار دهیم یکی به عنوان مدرک مفید پژوهشی به اعتبار متن تحقیق و دیگری به مثابه نوعی کتابشناسی تخصصی به اعتبار فهرست ماخذ پایانی. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی تحلیلی این تحقیق بر آن است که با استفاده از تکنیک تحلیل اس ...
 
هدف این تحقیق بررسی, وضعیت کمی کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و همچنین مقالات چاپ شده رشته تربیت بدنی کشور است. در اين تحقيق از روش توصيفي و تحلیل استنادی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق چک لیست محقق ساخته ای درباره ویژگی های کمی مقالات و پایان نامه ها بود. در تحقیق حاضر تمامی مقالات چاپ شده در سه نشریه پژوهش در علوم ورزشی، المپیک و حرکت از سال 1374 تا 1389 (1405 مقاله) و نیز تمامی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ثبت شده در پنج ...

پایان نامه‌ها در بین انواع مدارک از ارزش علمی و پژوهشی خاصی برخودارند. این نوع مدارک معمولا به چاپ نمی‌رسند و فقط نسخه‌های معدودی از آنها وجود دارد که در کتابخانه‌های دانشگاهی نگهداری می‌شوند که عملا دور از دسترسی عموم پژوهشگران قرار دارند. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در جهت کمک به پژوهشگران سراسر کشور برای دسترسی به اطلاعات علمی و پژوهشی جدید ، اقدام به تشکیل بانک پایان نامه‌های ایران نموده است ...

پژوهش در زمینه کتابداری در ایران بسیار کم صورت گرفته و بهمین جهت رشد ادبیات این رشته در کشور ما ناچیز بوده است لذا دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی هنگامی که به مرحله تهیه پایان‌نامه می‌رسند با فقر شدید منابع پژوهشی داخلی مواجه می‌شوند. پژوهش حاضر به بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری از لحاظ کاربرد روش علمی تحقیق و رعایت فاکتورهای اصلی و مراحل تحقیق می‌پردازد. در جریان این بررسی فرضیه‌های زیر مورد آزمایش قرار گرفته است : الف - کمتر از 50 درصد از پایان‌نامه‌ها از روش ...
 
تنظیم وتدوین فهرست موضوعی الفبائی پایان نامه ها ودرپایان دادن فهرستهائی بانام نویسنده عنوان پایان نامه واسم استادان راهنما بمنظور مفیدتر واقع شدن آنها. ...