عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 235

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی میزان آگاهی دستیاران مورد نظر از شیوه استاندارد نگارش پایان‌نامه - موجود در کتب معتبر - می‌باشد تا به پیشنهاداتی مفید و کاربردی جهت ارتقاء کیفیت نگارش پایان‌نامه‌ها دست یابیم. در این تحقیق با مطالعه پایان‌نامه‌های دستیاری اطفال ارایه شده در سال 1375 و 7 ماه اول سال 1376 موجود در آرشیو کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - و پروپوزالهای موجود در پرونده هر دستیار که در بایگانی اداره تخصصی ساختمان آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران موجود بود، ...

پژوهش حاضر با هدف تحليل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) طي سال هاي 1389 – 1385 انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعه سندي است و با روش تحليل استنادي انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامي منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) بوده است. در اين پژوهش 406 پايان نامه شامل 13 عنوان در رشته تحصيلي برنامه ريزي درسي، 61 عنوان در رشته تحصيلي روانش ...

دانشگاهها به علت داشتن منابع کافی و نیروی جوان دانشجو ، مکان مناسبی برای تحقیق هستند. جهت آموزش دانشجویان و انجام یک تجربه علمی در زمینه تحقیق ، هر دانشجویی برا یخاتمه کار خود لازم است که اثری را تهیه نماید . ارائه یک پایان نامه مناسب می تواند سر آغازی برای پیشبرد روند پژوهش در دانشگاهها باشد . لذا ما بر آن شدیم تا پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران را از نظر رعایت اصول نگارش پایان نامه بررسی کنیم . در این مطالعه مقطعی - توصیفی که روی پایان نامه های فارق التحصی ...

هدف از انجام این پژوهش ، توصیف و ارزیابی پایان نامه های رشته تربیت بدنی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مراکز آموزش عالی کشور از سال 1357 لغایت 1378 است. روش تحقیق مطالعه حاضر ، روش توصیفی و از نوع میدانی است. جامعه آماری شامل 743 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری است . برای شناسایی جامعه آماری به کتابخانه دانشگاه هایی که دارای دوره تحصیلات تکمیلی بودند ، مراجعه و اطلاعات لازم جمع آوری گردید . 209 نمونه آماری به طور تصادفی با توجه به سهمیه ، گرایش ، سال دفاع و ..... انتخاب ...

در این طرح پایان‌نامه‌های موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر بر اساس اصول Co-dordinotig indexing در قالب چند مفهوم اصلی ریخته شده و سپس مفاهیم به دست آمده به صورت توصیفگر بیان شده‌اند. توصیفگرها به کامپیوتر داده شده‌اند به طوری که کاربرد تنها با کمک یک کلیدواژه یا توصیفگر به تمامی پایان‌نامه‌های موجود در مرکز، که در زمینه مورد نظر او بحث می‌کنند همراه با چکیده آنها، دست می‌یابد: در صورتی که کاربرد به دنبال ترکیبی از کلیدواژه‌ها باشد سیستم به گونه ای است که با استفاده از جستج ...

این پژوهش با روش تحلیل استنادی، ماخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی در دو گرایش برنامه ریزی و مدیریت آموزشی رامورد مطالعه قرار داده است. به عبارت دقیق تر الگوی رفتار علمی دانشجویان و گرایش مزبور در دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان در سال های 1374-1376 در چگونگی استفاده از منابع علمی بررسی شده است. در 38 پایان نامه 2242 استناد وجود دارد. بالاترین میزان استناد یعنی 69/75 درصد به کتابها اختصاص دارد و 38/82 درصد از استناد ها ...

این بررسی براساس تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای تهران طی سالهای 1366-1375 انجام گرفته است . با استفاده از روش توصیفی و با هدف تعیین روند موضوعی پایان‌نامه، تعیین رشد کمی روشهای تحقیق به کار رفته در آنها و همچنین همخوانی گروه‌های موضوعی با دروس کارشناسی و کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مصوب شورای عالی فرهنگی محتوای پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای مستقر در سطح تهران تحلیل شده است . نتایج حاصل از بررسی عبار ...

-1 جمع‌آوری اطلاعات مربوطه -2 طبقه‌بندی و نمایه‌سازی -3 ورود اطلاعات به پایگاه 64000 رکورد -4 ایجاد ایندکسهای اسامی اساتید راهنما و دانشجویان دانشگاهها، موضوعات رشته‌های اصلی و فرعی -5 انتشار فصلنامه چکیده پایان‌نامه‌های ایران ...

با توجه به افزایش دانشجویان کارشناسی ارشد کشور، و تحقیقات پایان نامه ای این دانشجویان، بررسی روندهای حاکم بر موضوعات و روشهای پایان نامه های کارشناسی ارشد ضرورت یافته است. بدین سبب تحقیق حاضر به بررسی موضوعات و روش های مورد استفاده در پایان نامه های جامعه شناسی پرداخته است. برای این منظور در این تحقیق از دو چارچوب مفهومی استفاده شده است: از نظریه «سطوح واقعیت اجتماعی» جورج ریتزر برای طبقه بندی و بررسی موضوعات، و از نظریه «دانش و منافع بشری» هابرماس برای بررسی روش های به کار ر ...