عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تعیین کیفیّت مندرجات چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده‌های علوم‌ انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران از طریق بررسی و مقایسه آن‌ها با استاندارد بین‌المللی چکیده‌نویسی ایزو 214، به‌منظور ارائه دستورالعملی کاربردی است. در این پژوهش از روش‌های سندی، تحلیل محتوا و پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را، چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در پنج دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و علوم اجتماعی، الهیات و معارف ...

این پژوهش به‌منظور فراتحلیل تحقیقات و پایان‌نامه‌های انجام یافته در ارتباط با نقش متغیّرهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. هدف کلّی این پژوهش شناسایی نقش متغیّرهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی بود، جامعه آماری این پژوهش شامل پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های شهر تهران و همچنین مقالات چاپ شده در مجلّات علمی_پژوهشی و علمی_ترویجی در زمینه پیشرفت تحصیلی بود. از میان آن‌ها 71 پایان‏نامه و 12 مقاله چاپ شده به عنوان نمونه آماری روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخا ...

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رعایت استاندارد ایزو214 در چکیده‌ی فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) ( 1386-1390) و ارائه شیوه‌نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌های دانشگاهی( براساس استاندارد ایزو 214) است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و از نوع تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد 8 دانشکده دانشگاه الزهرا (س) در سال‌های 1386-1390 است که در کتابخانه مرکزی این دانشگاه قابل دسترسی هستند. از 2498 پایان‌نامه فارسی زبان موجود در این ...

در پژوهش حاضر که با هدف تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته های موجود دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سالهای 1380-1387، و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شده است، تعداد 175 عنوان پایان نامه (133 عنوان در مقطع کارشناسی ارشد، و 42 عنوان در مقطع دکتری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از میان 13668 استناد استخراج شده (8371 استناد در مقطع کارشناسی ارشد و 5297 استناد در مقطع دکتری)، میانگی ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و مقايسه استنادهاي پايان نامه هاي دانشجويان دكتري در رشته هاي حقوق و علوم سياسي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران: دانشگاه امام صادق، تربيت مدرس، تهران، شهيدبهشتي و علامه طباطبائي بين سالهاي ۱۳۸7-1380مي باشد، كه در آن استنادهاي صورت گرفته به نشريات ادواري، به منظور تعيين نشريات هسته مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش با استفاده از روش تحليل استنادي انجام شده است. جامعه مورد پژوهش عبارتست از 265 پايان نامه كه در مجموع9507 استناد به نشريات ادواري در آن ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی بر اساس میزان انطباق با حیطه های تکنولوژی آموزشی و اصول نگارش علمی صورت گرفت. در این پژوهش که از نوع توصیفی بود کلیه پایان نامه های رشته تکنولوژی آموزشی که شامل 73 پایان نامه بود بررسی شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات محتوای هر پایان نامه بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز از متن پایان نامه ها استخراج شد. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های پژوهش نشان داد: 1- 94/ ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در سه دانشگاه دولتی ایران (ارومیه، تبریز و تهران) از نظر ساختاری (میزان پیروی این پایان نامه ها از ساختارهای مورد پذیرش اغلب محققان و دانشگاه های جهان و نیز میزان پیروی از راهنما و دستورالعمل نگارش پایان نامه گروه آموزشی) می باشد. هدف دیگر این پژوهش مقایسه پایان نامه ها از منظر مشکلات مربوط به دستور زبان، سبک نگارش، محتوا و روش تحقیق است. پیکره پژوهش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه شده به گروه های ...

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل توان آزمون های آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی» صورت گرفته است. این پژوهش دارای دو هدف اصلی بررسی توان آزمون و همچنین حجم نمونه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه و هفت هدف فرعی بود. مقایسه توان آزمونها با توجه به میزان اثر پیشنهادی کوهن، مقایسه آنها به تفکیک نوع آزمون آماری، مقطع تحصیلی و گروه آموزشی و نیز مقایسه حجم نمونه پایان نامه ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی کاربرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان بود. جامعه آماری تحقیق شامل 26 نفر از مدیران، معاونان در کتابخانه های شهر اصفهان و 54 عدد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای کتابداری و اطلاع رسانی انجام شده برای کتابخانه های شهر اصفهان بود. روش: به دلیل کوچک بودن حجم جامعه ، از روش سرشماری بهره جویی شد و کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و بر ...