عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پالایش و بهره‌گیری دوباره از فاضلابها یکی از سودمندترین راههای جلوگیری از آلودگی ایستگاهها و برآوردن نیاز آبی در سرزمین‌های خشک و نیمه‌خشک است .بسته به ویژگیهای فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی فاضلابهای تیمارشده، بکاربردن آنها در آبیاری کشتزارها می‌تواند برخی از ویژگیهای خاک و گیاه را دگرگون سازد. برای بررسی پیامدهای آبیاری با پساب پالایشگاه فاضلاب شمال اصفهان بر شوری، حاصلخیزی و آلودگی خاکهای ناحیه برخوار، از دو خاک کشتزار یونجه سه ساله که به مدت هفت سال با پساب فاضلاب آبیاری شد ...