عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر سامانه‌‌های مخابرات فیبر نوری نقش بسیار چشم‌گیر و مهمی در شبکه‌های مخابراتی به عهده دارند. به‌طور پیوسته تحقیقات گسترده‌ای در زمینه بهبود عملکرد آن‌ها صورت می‌گیرد و همواره، روش‌ها و فن‌آوری‌هایی جدیدی معرفی می‌شوند. یکی از این فن‌آوری‌های جدید و مهم، ابداع فیبرهای کریستال فوتونی (PCF) است. این نوع فیبرها دارای ویژگی‌های منحصربه فردی از قبیل عملکرد تک مود وسیع، پاشیدگی رنگی انعطاف‌پذیر در محدوده طول موج گسترده، خاصیت غیرخطی قابل کنترل و اثر دوشکستی بالا است. ...

چکیده ندارد.
 
تحقیقات اخیر نشان می دهد که چگونه می توان طراحی ته نشین کننده های جاذبه ای مایع -مایع را از داده های تجربی به دست آمده از ته نشین کننده های نا پیوسته ناپایدار ، در مقیاس کوچک انجام داد به این ترتیب نیاز به آزمایشهای پر هزینه نیمه صنعتی حذف می شود شرایط ناپایدار با تغییر های دبی ورودی تغییر می کند با کاهش و یا افزایش بسیار شدید دبی ورودی ، ممکن است پدیده ماندگی و طغیان به وجود آید بنابراین دانستن اثر تغییر های دبی ورودی ، روی ارتفاع ستون پراکنده برای عملیات موثر و طراحی ته نشی ...

چکیده ندارد.

ایمنی و آسودگی خاطر در محیط کار عامل کارایی بیش تر و بازده بهتر در کار تولید و ارائه خدمات است. کنترل و بازرسی های ادواری، در حفظ و مراقبت ماشین ها و تاسیسات موثر است؛ علاوه بر آن شناسایی به موقع عیوب و موارد خطر آفرین به میزان زیادی از ایجاد زیان های مالی و به خصوص خطرات جانی می کاهد. روش های کنترل و آزمون های غیرمخرب می توانند در راستای این اهداف بسیار کارساز باشند. تنوع این روش ها علاوه بر انعطاف پذیری مناسب آن ها نسبت به موقعیت کاری سیستم باعث می شود که از تخریب و یا از ک ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
شیشه | 
رنگ | 

چکیده ندارد.