عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق رابطه پوشش گیاهی و خاک در پارک ملی کلاه‌قاضی، به روش اوردیناسیون مورد مطالعه قرار گرفت . این منطقه با وسعت حدود 50000 هکتار در جنوب شرقی اصفهان قرار دارد. ابتدا کلیاتی از وضعیت منطقه شامل موقعیت جغرافیایی، تاریخچه، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی و اقلیم مورد بررسی واقع شد. چون هدف ، بررسی جوامع گیاهی منطقه و روابط این جوامع گیاهی با خاک آنها می‌باشد، لذا به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم، ابتدا با استفاده از روش نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده (Stratified sampling)، تیپ‌های گیاهی ...

در ابتدا اطلاعات موجود از این پارک جمع آوری می شود و پس از آن نقشه های پایه تهیه شده و مطالعات خاک شناسی ، حیات وحش،هوا و اقلیم شناسی، پوشش گیاهی ، اجتماعی و اقتصادی انجام می شود و در نهایت مطالعات ستنز و تلفیق شده، و اطلاعات در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی ارایه می شود . ...

شناسایی منابع مختلف پناهگاه، تهیه نقشه‌های مختلف واحدهای زیست محیطی، زون‌بندی منطقه و تهیه نقشه زون‌ها، تعیین برنامه مدیریت منطقه، شناخت حیات وحش مهره‌دار منطقه ...

چکیده در مدیریت اکوسیستمهای مرتعی، حفظ و توسعه پوشش گیاهی از پارامترهای عمده می‌باشد. یکی از گونه‌های بومی استپ ایران و توران درمنه دشتی یا Artemisia sieberi است که کمتر در امر مبارزه با بیابانزایی و احیای رویشگاه‌های این گیاه استفاده شده است. این مطالعه به منظور بررسی جوانه‌زنی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و نیز استقرار آن در گلخانه و رویشگاه کلاه قاضی، در پارک ملی کلاه قاضی اصفهان واقع در?45 ?51 طول شرقی و ?15 ?35 عرض شمالی انجام گرفت. بذر درمنه دشتی از 20 پایه‌ موجود در پ ...