عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فضاهای شهری عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل افراد، در سرزندگی و سلامت استفاده کنندگان موثر است. نیاز به حضور در فضاهای عمومی برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و ... امری ضروری است. با تبدیل جامعه سنتی به مدرن، حضور زنان در عرصه های اجتماعی پررنگ شده، اما فضاهای عمومی متناسب با این افزایش حضور طراحی نشده اند و زنان به طور مکرر در بهره برداری از فضاها و اماکن عمومی محدودیت ها و ناسا ...

فضاهای شهری ظرفی برای انواع فعالیت های شهروندان و بویژه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی آنان هستند. از مهم ترین و کارآمدترین فضاهای شهری در ایران میدانچه تئاتر شهر است که فعالیتهای متنوع و متفاوتی در آن رخ می دهد. گفتگوی هنرمندان، اجرای نمایشهای خیابانی و تئاترهای محیطی در مناسبتهای خاص، هنرنمایی دوچرخه سواران و حرکات نمایشی نوجوانان از جمله این فعالیتهاست. اما باتوجه به نقش محدوده مورد مطالعه بعنوان مرکز فرهنگی و آموزشی و تجاری در سطح تهران، فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در محیط می ...