عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درقسمت اول این تحقیق هیدرولیز سلولولیتیک کالاهای پنبه‌ای با تغییر دما، زمان و غلظت آنزیم بوسیلهء پارامترهایی چون: کاهش وزن، استحکام مکانیکی، جذب رنگینه، جذب رطوبت و پارامترهای کلیدی ارزیابی زیردست مورد بررسی قرار گرفته است . از نتایج آزمایشات مشخص شده که هر چه شدت هیدرولیز بیشتر باشد کاهش وزن سوبسترا بیشتر بوده و از استحکام کالا کاسته می‌شود، لذا لازم است که برای حصول خواص مطلوب ، واکنش بدقت کنترل شود تا کاهش استحکام در محدوده‌ای قابل قبول قرار گیرد. در هیدرولیز کنترل شدهء کا ...

در پژوهش حاضر با سنتز یک مادهء آبگریز فعال بر پایهء سیانوریک کلراید (تری کلرو تری آزین) و کاربرد آن بر روی پارچهء پنبه‌ای، خاصیت جذب آب پنبه کاهش و در نتیجه قابلیت چاپ انتقالی بر آن عملی گشته است . این ماده که از ترکیب آنیلین با سیانوریک کلراید حاصل گردیده است و نام آن آنیلین دی کلرو تری آزین و یا به اختصار (ADCT) می‌باشد، مشابه یک رنگزای راکتیو قادر است با سلولز واکنش شیمیایی دهد. اتصال محکم کئووالانس بین این ماده و گروههای هیدروکسیل در زنجیر سلولز باعث مسدود شدن این گروهها ...

سلولاز مجموعه‌ای از آنزیمهای سلولولیتی است که به علت اثر آن بر سلولوز می تواند در تکمیل پارچه‌های پنبه‌ای بکار گرفته شود. سلولاز را می توان با استفاده از میکروارگانیسمهای گوناگون بدست آورد. در این مقاله چگونگی تولید آزمایشگاهی آنزیم سلولاز از قارچ نورسپوراکراسا و اثر آن بر خواص پارچه پنبه‌ای در عملیات زیست پرداخت بررسی می‌شود. طی این عملیات معلوم شد که وزن پارچه با افزایش زمان عمل آوری بیشتر کاهش می یابد، تمایل به ایجاد پرزدانه در سطح آن کاهش پیدا می‌کند و سطح پارچه عمل آوری ...

نانو نقره به دلیل داشتن خاصیت ضد میکروبی عالی به طور ویژه برای تکمیل منسوجات مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش اثر تکمیل ضد باکتری نانو نقره بر رنگ پارچه پنبه ای سفید و پارچه پنبه ای رنگرزی شده با رنگزای راکتیو و مستقیم در غلظت ها و فام های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. پارچه پنبه ای با نانو ذرات نقره در شرایط گوناگون از جمله غلظت نانو نقره و زمان غوطه وری، پوشش داده شده اند. به منظور بررسی حضور نانو ذرات نقره بر سطح پارچه، از میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگو های پر ...

در این مقاله رفتار رنگ پذیری پارچه پنبه ای پیش عمل آوری شده به وسیله کیتوسان با رنگزاهای فعال بررسی شده است. پارچه پنبه ای با استفاده از پنج روش متفاوت رمق کشی‏‎‎‏، آغشته سازی و خشک کردن، آغشته سازی و نگهداری، آغشته سازی و بخار و آغشته سازی و خشک سازی با بخار به کمک کیتوسان عمل آوری شده است. برای بررسی تاثیر غلظت کیتوسان بر رفتار رنگ پذیری لیف اصلاح شده، مقادیر متفاوتی از کیتوسان مورد استفاده قرار گرفت و غلظت مناسب معین و معلوم شد که عملیات مقدماتی با کیتوسان سبب افزایش رمق ک ...

موضوع این پایان‌نامه عبارت است از : چگونگی استفاده از تئوری‌های کنترل کیفیت آماری در صنایع بافندگی (بخش پارچه پنبه‌ای) و هدف اصلی از این تحقیق ارائه نحوه کاربرد تئوری‌های کنترل کیفیت آماری در صنایع بافندگی بخش پارچه پنبه‌ای می‌باشد و هدف‌های فرعی دیگر شامل، تعیین نقاط مهم کنترل، تعیین زمان و اندازه نمونه، تهیه نمودارهای کنترل، آزمایشات مهم و سازماندهی کنترل کیفیت در بافندگی می‌باشد. طبق برآورد وزارت صنایع پارچه مورد نیاز کشور تا پایان 1372 برابر 890 میلیون متر مربع و مصرف سرا ...

یکی از مهمترین ویژگی های نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم خواص نوری آنها می باشد. نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در تکمیل منسوجات به عنوان یک عامل خود تمیز شونده استفاده می شوند. در این پژوهش اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص نوری مانند رنگ و طیف انعکاسی از پارچه پنبه ای سفید و رنگرزی شده با رنگزای مستقیم و رنگزای راکتیو در غلظت ها و شید های گوناگون مطالعه می گردد. به منظور بررسی مورفولوژی ساختار سطحی الیاف از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید. آزمون پراش اشعه ایکس برای مط ...

امروزه تحقیق و بررسی در زمینه تکمیل های خاص پارچه پنبه ای (پارچه لایی) با کاربردهای ویژه آنها امری ضروری می باشد، تا گامی موثر در پیشرفت صنعت نساجی برداشته شود. در ابتدا لازم بود که مواد و رزین های کاربردی در تکمیل های مختلف نساجی نظیر ضدچروک ها، نرم کن ها، آهارها و ضدآب ها را شناخته و تاثیر هر کدام از این مواد تکمیل کننده بر خواص فیزیکی پارچه مشخص گردد. با توجه به مطالعات انجام شده مشخص گردید که بایستی از مواد و رزینهای تکمیلی مختلف، جهت دستیابی به خواص مورد نظر(ازقبیل مقاوم ...

با توجه به گسترده شدن کاربرد تابش میکروویو در صنایع مختلف، دراین تحقیق از تابش میکروویو برای سفید گری پارچه پنبه ای آهار گیری و پخت شده استفاده شده است. پخت و سفیدگری، مراحل مقدماتی مهم قبل از رنگرزی و چاپ را تشکیل می دهند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تابش میکروویو می توان سفیدگری را درمدت زمان 40 ثانیه انجام دهد. روش های معمولی مثل پد-بخار و رمق کشی برای کسب درجه سفیدی مشابه (70%) به ترتیب به 9 و 30 دقیقه زمان احتیاج دارند. تابش میکروویو اثر منفی بر استحکام نمونه ها ...