عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از مطرح‌شدن تفسیر شکاکانه کریپکی از ویتگنشتاین، بحث‌های گسترده‌ای درزمینه شیوه پیروی از قاعده و هنجارمندی معنا شکل گرفته است و مفسران زیادی در دفاع از آن و یا مخالفت با آن سخن گفته‌اند. در این جستار پس از توضیح نظریه کریپکی، به شرح و بررسی دیدگاه فیلسوفانی پرداخته می‌شود که ضمن حفظ جنبه هنجارمندی، به دنبال استخراج تفسیری واقع‌گرایانه از معنا در آرای ویتگنشتاین متأخر هستند. پس‌ازآن آراء فیلسوفانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که منشأ اصلی استدلال شکاکانه را هنجاری دانستن معنا می‌ ...

فلسفه زبان معلول اين خواسته بود كه در باب درك شهودي ما از معنی به طور نظام‌مند مطلبي گفته شود. دو موضوع اصلي در فلسفه زبان را مي‌توان با نظام‌مندی و شكاكيت بيان كرد. ما مي‌گوييم كه گويندگان زبان عبارات زباني را مي‌فهمند يا معناي آن را مي‌دانند. فيلسوفان با اين انگيزه بر انگيخته شدند كه مطلبي نظام‌مند درباره مفاهيم زبان‌شناختي، فهم معنا و معرفت ارائه كنند. استدلال‌هايي شکاکانه هم وجود دارند كه تلاش مي‌كنند بیان کنند كه هيچ واقعيتي راجع به معنا وجود ندارد. اين حملات به مفهوم مع ...