عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 372

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

T. gondii یک انگل تک‌سلولی و علت مهم بیماریهای عفونی در انسان و حیوانات اهلی می‌باشد که در طول انکیسته شدن ارگانیسم‌ها در بافتهای بدن، عفونتهای مزمن را بدون تظاهرات بالینی در میزبان ایجاد می‌کنند. هدف از این مطالعه تشخیص و اندازه‌گیری پادتن‌های علیه T. gondii در نمونه‌های مایع چشمی و سرم بیماران مورد مطالعه بوده است . در این مطالعه پادتن‌های علیه T. gondii در 236 نمونه سرم خون و مایع چشمی زلالیه به روش IFAT و مقادیر گلوبولین 13 نمونه سرم و مایع چشمی بیماران مورد مطالعه به روش ...

در این طرح میزان پادتن‌های مرغان مادر گوشتی و جوجه‌های حاصل از آنها بررسی می‌شود. مرغان مادر در طی یک دوره تولید یعنی از 7 ماهگی الی 16 ماهگی، در هر ماه و سرم‌های حاصل از آنها تعیین تیتر می‌شوند همچنین جوجه‌های آنها نیز در سنین مختلف خونگیری و نمونه سرم‌های بدست آمده میزان پادتن مادری آنها اندازه‌گیری می‌شود. ضمنا" در گله‌های مزبور در صورت بروز بیماری به صورت بالینی نمونه‌های بورس جهت بررسی‌های هیستوپاتولوژیکی اخذ و به آزمایشگاه ارسال می‌شوند. ...

در یک بررسی سرولوژیک بین سالهای 1378-1376 تعداد 1000 نمونه سرم خون از نقاط مختلف و دامهای مشکوک به لپتوسپیروز در استان مازندران جمع آوری شد . نمونه ها به بخش میکروب شناسی موسسه رازی ارسال گردید و تحت آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی قرار گرفته اند . نتایج تحقیقات نشان می دهد که پادتن ضد سه سروتیپ ، کانیکولا، گریپوتیفوزا وایکتروهموراژیه در بین گاوهای استان مازندران وجود دارد که بیشترین آن علیه ایکتروهموراژیه و کمترین آن مربوط به سروتیپ کانیکولا بود . این مطالعه سرمی میزان شیوع ...

تعداد 668 نمونه سرم از دامهای مایه‌کوبی‌شده علیه طاعون گاوی تهیه و با دو روش (HI) , (CF) مورد بررسی و حساست هر دو روش در تعیین پادتن ایجادشده مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج حاصله نشان می‌دهد که هر دو روش دارای حساسیت کافی برای تعیین پادتن بوده و هر یک از این دو روش به تنهایی می‌تواند در بررسیهای اندازه‌گیری پادتن بکاررود. 88 درصد از سرمهای آزمایش شده در دو روش دارای پادتن بوده و کاملا با یکدیگر تطابق دارند، تنها 12 درصد از سرمها در هر روش با یکدیگر اختلاف داشته و یا به عبارت د ...

در این تحقیق با استفاده از تکنیک Elisa اقدام به شناسایی پادتن کلاس IgG اختصاص کپسید EBV در سرم کودکان و بالغین شد و شیوع آن نیز به میزان 80 درصد در جوامع کودکان، زنان و مردان مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشانگر بالا بودن شیوع پادتن EBV منتقل شده از مادر در ماههای اول تولد، کاهش سطح ایمنی غیر فعال مادری در سنین 4-6 ماهگی و وقوع عفونت اولیهء EBV در سال اول زندگی میباشد. بالا بودن شیوع پادتن EBV در دختران و پسران تا 6 سالگی نشان میدهد که در تهران سن وقوع عفونت EBV در کودکان پائین ...

بهترین روش برای سریعتر انجام دادن آزمونهای تیروئیدی، کاستن مراحل آزمایشی توسط آزمایش کنندگان است. مراحل کلی در آزمایش ((پرتو ایمن آزمونی)) عبارتند از افزودن استانداردها، هورمون نشاندارشده با ید رادیو اکتیو و پادتن ها. چنانچه یکی از این مراحل کاسته شود، سرعت انجام آزمایش افزایش می یابد. دراین مورد طی سال های گذشته تحقیقات و آزمایشهای متعددی در بخش رادیو ایزوتوپ سازمان به عمل آمده که نتیجه آنها حذف مرحله افزودن پادتن در آزمایشهای تیروئیدی به روش پوشش دار کردن لوله های آزمایش با ...

بلوتانگ بیماری واگیری است که درافریقای جنوبی وشرقی و چنداستان ازکشورهای متحده امریکا شایع بوده و بوسیله چندگونه از خانواده Culicoides ازدام بیماربه دام های حساس انتقال پیدامیکند. در قاره آسیا کشورهای اسرائیل - هند و پاکستان به تیپ های گوناگون ویروس عامل بیماری آلوده اند و در ترکیه و قبرس نیز یکی دو مورد همه گیری باتلفات وخسارات اقتصادی زیاد مشاهده گردیده است .درکشور ماتاکنون بیماری بلوتانگ با علائم کلینیکی مسخص گزارش نشده ولی آزمایش‌های مقدماتی نشان داده که تعدادی از دام های ...

طاعون گاوی از بیماریهای ویروسی حاد و کشنده گاوی می‌باشد که از میزان شیوع و مرگ و میر بالای نزدیک به 100 درصد - 90 درصد برخوردار است خوشبختانه از زمان مایه‌کوبی بر علیه طاعون گاوی در ایران این بیماری در کشورمان مهار گردیده است . اما همه‌گیریهای 1361 ، 1366 و موارد انفرادی سالهای 1368 و 1369 ما را بر آن می‌دارد که همواره هوشیاری خود را نسبت به این بیماری حفظ نماییم و در حد توان و امکانات خود با دست‌یابی سریعترین و دقیقترین روشهای آزمایشگاهی بیماری را به محض بروز شناسایی و مفهوم ...

در این طرح میزان پادتن‌های مرغان مادر گوشتی و جوجه‌های حاصل از آنها بررسی می‌شود. مرغان مادر در طی یک دوره تولید یعنی از 7 ماهگی الی 16 ماهگی، در هر ماه و سرم‌های حاصل از آنها تعیین تیتر می‌شوند همچنین جوجه‌های آنها نیز در سنین مختلف خونگیری و نمونه سرم‌های بدست آمده میزان پادتن مادری آنها اندازه‌گیری می‌شود. ضمنا در گله‌های مزبور در صورت بروز بیماری به صورت بالینی نمونه‌های بورس جهت بررسی‌های هیستوپاتولوژیکی اخذ و به آزمایشگاه ارسال می‌شوند. ...