عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از زمانی که صاحب کار، عاملی را از جانب خود منصوب نمود و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض ‌کرد، رابطه نمایندگی بوجود آمد. در رابطه نمایندگی، فرض می‌شود هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند. در ارتباط با نحوه برخورد با تضاد نمایندگی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. اما راه حل بهینه این است که پاداش مدیران با عملکرد آن‌ها مرتبط گردد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر تمرکز مالکیت و کنترل مالکیت اضافی بر ارتباط میان پاداش هیأت‌مدیره و عملکرد شرکت در ...

مدیران با آگاهی از تأثیر انگیزش کارکنان در تحقق اهداف سازمانی، همواره به دنبال طراحی روش ها و ساز و کارهایی جهت انگیزه سازی آنان هستند. یکی از مهم ترین مقولاتی که می تواند مدیران را برای رسیدن به این هدف یاری کند، ساز و کار پاداش است.با عنایت به این مهم، در این تحقیق، شناسایی ساز و کار تأثیر گذاری پرداخت پاداش بر ایجاد انگیزش در بین کارکنان بانک مسکن در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه، بانک مسکن بنگاهی اقتصادی است، استفاده از ساز و کار پاداش برای ایجاد ا ...

استفاده از پاداش به عنوان عامل انگیزش مدیران امری رایج و معمول در شرکت‌ها است. بر این اساس مدیران در تلاش خواهند بود تا با استفاده از روش‌های حسابداری، سود را طوری مدیریت کنند که پاداش‌های خود را افزایش دهند. و لیکن در یک بازار کامل مدیریت سود نقطه تعادل عوامل اقتصادی مختلف دینفعان در بازار مانند مانند: سهامداران، مدیران، رقبا و ... است. و مدیرانی که پاداش‌های بیشتری دریافت کرده‌اند، ممکن است مدیریت‌سود را طوری انجام دهند که به بازار اطمینان دهند سرمایه‌گذاری و عملکردشان مطاب ...

در این پایان نامه موضوع پیش بینی فرایندهای پاداش کهروی یک فرایند نیمه مارکف تعریف شده اند را معرفی می کنیم. در این تحقیق فرم کلی برای تابع پاداش در نظر گرفته شده است. نظریه تجدید مارکف و روش‌های خاص از امیدهای شرطی ابزار اصلی تحقیق حاضر است. یک فرمول دقیق برای بهترین پیش‌بینی کننده پاداش بدست امده است. به علاوه خطای پیش‌بینی برای پیش‌بینی کننده پاداش نیز در یک فرم بسته ارائه گردیده است. عمده‌ترین دستاوردهای این پایان نامه عبارتند از: 1- ارائه فرمولی برای پیش‌بینی کننده فرآیند ...

رشد تجارت و تخصصی شدن امور در جهان امروز موجب جدایی مدیریت از مالکیت شرکت ها گردیده است. صاحبان سرمایه ثروت خود را به امید کسب بازده بیشتر در اختیار مدیران حرفه ای و آگاه اقتصادی قرار داده اند. بر این اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات همچون اطلاعات مالی بوجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموار سازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد با ...

در این تحقیق به رابطه درصد مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز سهامداران نهادی، پاداش هیات مدیره، مدیران غیرموظف، و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به عنوان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران به عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد پرداخته می‌شود. برای این منظور اطلاعات 63 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1387-1381 مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌ها، شرکتهای نمونه به دو دسته تقسیم شدند: گروه اول،شرکتهایی که ...

نوآوری، توانایی شناسایی فرصت ها، مشاهده روابط و استفاده از مزایای آنهاست که این فرصت ها نه تنها در خصوص گشودن بازارهای جدید بلکه شامل روش هایی نوآورانه برای بازارهای موجود نیز هست. نوآوری ذاتا امری پرمخاطره و دارای ریسک است و حتی شرکت های رشد یافته و قوی نیز نمی توانند ریسک های نامحدود انجام دهند. در واقع سوال این نیست که آیا باید نوآوری صورت گیرد یا نه، بلکه باید دید چگونه این نوآوری به شکل موفقیت آمیزی انجام شود و چه درس هایی از موفقیت یا شکست آن می‏توان دریافت که این موارد ...

پژوهش حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی- اکتشافی است و از نظر چگونگی دستیابی به داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی زمینه یاب است. بدین صورت که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و برای گرد آوری اطلاعات مربوط به متغیر مورد بررسی از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده گردیده است. بدین منظور بر اساس نظریه رابینز، فرهنگ سازمانی در ده بعد تعریف و در این راستا فرضیه های اصلی و 10 فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق 180 نفر ، کلیه کارکنا ...

در محیط پر چالش هزاره جدید و در عرصه رقابت میان سازمان‌ها و شرکت‌ها یکی از مولفه‌های افزایش‌دهنده موفقیت برای سازمان‌ها، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است برای ورود به دنیای رقابت و خروج از دنیای ثبات و تعادل، سازمانی برنده است که به ابزارهای دست یافته باشد. از جمله مهم‌ترین ابزارها داشتن دیدگاه استراتژیک نسبت به سرمایه‌های انسانی سازمان است که موجب توانمندی درونی و استمرار مزیت رقابتی است و همچنین بهره‌وری از جمله عواملی است که دوام و بقای سازمان‌ها را تض ...